نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

نكات مهم و اساسي در روايات براي سكس آميزش جنسي | جديد 95

نكته مهم در آميزش جنسي بر اساس آيات و روايات

 سكس در آيات و روايات 

۱۴ نكته مهم در رابطه زناشويي بر اساس آيات و روايات

چون عروس را به خانه آورديد، با محبت و تواضع كفش هايش را در آورده، پاهايش را بشوييد آنگاه او را به حجله دعوت كنيد. اين چنين است كه مهر، بركت و رحمت، بر خانه و عروستان سايه مي‌‌افكند. (پيامبر اكرم(ص)، من لا يحضره الفقيه، ج۳٫ص۳۵۸)  وقتي عروس به حجله آمد به كعبه رو كنيد، گيسوان او را نوازش كرده، زلف تاب دارش را به چنگ گيريد و آرام بگوييد «خدايا! اين امانت توست كه به من سپردي. با گفته‌‌ي تو او را به خود حلال كرده‌‌ام، فرزندم را مبارك، پارسا و از پيروان پيامبرت قرار ده و شيطان را از او دور فرما». (امام صادق(ع)، فروع كافي ج۵ ص۵۰۰)  آن گاه وضو سازيد، تن و روان خويش را طراوت بخشيد، رو به خداي مهربان كنيد و دو ركعت نماز عشق به جاي آوريد. به عروس خود نيز بگوييد همين كار را بكند. (امام صادق(ع)، مكارم الاخلاق ص ۲۳۹)  پيش از اين كه با عروس خويش به بستر زفاف برويد، هديه‌‌اي به وي بدهيد، با اين كار عشق و آرامش را به او هديه كرده‌‌ايد. (امام صادق(ع)، وسائل الشيعه ج۲۱۵ ص۱۲)

 

شب هنگام كه شوهرتان در بستر آرميده و منتظر آغوش گرم شماست، خود را به كاري سرگرم نكنيد، زمان را طول ندهيد، مبادا همسرتان به خواب برود، چرا كه اگر زني اين چنين كند، تا بيداري شوهر، همواره مورد نفرين فرشتگان است.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ص ۱۷)

 

خانمها! شرم و آرزم؛ صفت پسنديده و نيكوي شماست، اما حيا از شوهر، ناپسند و بيجاست. بهترين شما كسي است كه چون با شوهر خلوت كند، لباس حيا از خود بيفكند و چون لباس بپوشد، جامه‌‌ي شرم و حيا را نيز بپوشد و زيبايي‌‌‌ها و دل ربايي‌‌‌‌هاي خود را به ديگران عرضه ندارد.

(امام صادق(ع)، همان، ص۱۴)

 

شب هنگام كه پرده‌‌‌ها فرو مي‌‌افتد، خواب بر پلك‌‌‌ها چيره مي‌‌شود، بر هيچ بانويي روا نيست كه بخوابد، مگر آن كه خويشتن را به آغوش شوهر بسپارد. بايد لباس از تن به در آوريد، كنار شوهر بياراميد و پوست بدن خويش به بدن شوهر بچسبانيد. اين چنين؛ خود را به شوهر عرضه داشته‌‌ايد.

(پيامبر اكرم(ص)، همان، ج۱۴، ص۱۲۶)

 

هر جا كه شوهرتان شما را به خلوت بخواند، همان جا بهشت شماست، روا نيست شوهر خود را از بهره‌‌وري جنسي و لذت حلال منع كنيد.

(پيامبر اكرم(ص)، همان، ص۱۱۲)

 

دنيا و خوشي‌‌هاي آن براي شما آفريده شده است. لذيذترين چيزها در اين دنيا؛ آميزش با همسر است. چنان كه لذت بخش‌‌ترين كار در باغ بهشت نيز همين است.

(امام صادق(ع)، كافي، ج۵، ص۳۲۱)

 

چه لذتي بالاتر و چشم نوازتر از ديدن بدن عريان همسر است. قبل از هم خوابگي خود را از شوهرتان دريغ مداريد، بگذاريد شوهرتان شما را ببويد و ببوسد.

(امام صادق(ع)، حليه المتقين، ص۷۱)

 

وقتي به سوي همسرتان مي‌‌رويد، در آغوش فرشتگانيد. چون به آميزش مي‌‌‌‌پردازيد، گناهانتان چون برگ درختان فرو مي‌‌ريزد و چون غسل مي‌‌كنيد و خود را مي‌‌‌‌شوييد، از گناهان بيرون مي‌‌‌‌رويد.

(پيامبر اكرم(ص)، كافي، ج۵، ص۴۹۶)

 

هنگام آميزش به طور كامل برهنه و عريان نشويد و زيرپوشي هر چند نازك به تن داشته باشيد.

(پيامبر اكرم(ص)، وسائل الشيعه، ج۱۴، ص۸۵)

 

مرد را به حال خود بگذاريد، با وي در نياويزيد، او را به اجبار به سوي خود نخوانيد، مرد نيازمند عشوه‌‌گري و طنازي است، نه زور و اجبار.

(پيامبر اكرم(ص)، حليه المتقين، ص۶۷)

 سكس , آموزش سكس

سخن گفتن با پروردگار، لذت بخش و روح افزاست، اما وقتي شوهرتان شما را به خلوت خويش مي‌‌خواند، نماز را طول ندهيد و خرامان به سويش بشتابيد.

(پيامبر اكرم(ص)، كافي ج ۵ ص ۵۰۸)

 

هنگام در آميختن با همسر خويش، يكديگر را ببوييد، ببوسيد، عشق بازي كنيد و با سخنان محبت آميز، عشق را به او پيش كش كنيد.

(پيامبر اكرم(ص)، محجه البيضاء، ج۳، ص۱۱۰)

 

هنگام آميزش، چون پرندگان شتاب نكنيد، صبر پيشه‌‌ي خود سازيد، زنها نيازمند وقت بيشتري هستند، مدتي نه چندان طولاني به عشق بازي بپردازيد، همسرتان را كاملاً آماده سازيد. آمادگي دو سويه؛ آميزش را فرح بخش و كامل مي‌‌كند.

(امام علي(ع) وسائل الشيعه ج۱۴، ص۸۳، امام صادق(ع) كافي ج۵، ص۴۹۷)

 

آميزش مكن مگر اينكه با همسرت بسيار بازي كني و سينه‌‌هايش را آرام بفشاري، وقتي چنين كني آمادگي لازم را براي در آميختن پيدا مي‌‌كند. در اين حالت، شهوت از صورت و چشمان او نمايان مي‌‌شود و از تو همان مي‌‌طلبد كه تو از وي مي‌‌خواهي.

(امام رضا(ع)، سفينه البحار، ج۱، باب الجمع)

 

هيچگاه با شكم سير با همسر خود هم بستر نشويد، اين كار موجب بيماري و چه بسا موجب مرگ خواهد شد.

(امام صادق(ع)، وسائل الشيعه ج۱۴، ص۱۹۱)

 

چون شب از سفر بر مي‌‌گردي، خستگي راه، آرامش از تو مي‌‌ستاند، بهتر است آميزش با همسرت را تا صبح به تأخير اندازي.

(امام صادق(ع)، همان ص۹۳)

 

گاهي وقتي قصد مسافرت داري، دل شوره عجيب به سراغت مي‌‌آيد، همسرت نيز مضطرب و نگران است، آيا بهتر نيست در آستانه‌‌‌ي سفر، از هم آغوشي و نزديكي با او بگذري؟!

(امام صادق(ع)، همان)

 

سفر با شريك زندگي، آرام ساز و غم زداست. سفر؛ خستگي و اضطراب نيز دارد. در سفر؛ گاهي همه چيز برايت مهيا نيست. گاهي شرايط سفر، شرايطي غير عاديست، بهتر است در اين شرايط غير عادي از هم خوابگي با يار زندگيت بپرهيزي.

(امام صادق(ع)، همان)

 

چون به آميزش پرداختي سخن كوتاه كن، مبادا فرزندي لال نصيب تو گردد.

(امام علي(ع)، همان ص۸۷)

 

وقتي به قصد فرزند، خرامان به سوي همسر خويش مي‌‌شتابي، به عورت او نگاه مكن! مبادا فرزندي نابينا تو را پديد آيد.

(امام علي(ع)، همان ص۸۷)

 

چون به قصد بارور كردن رحم همسرت، نزد او آرميدي، با نيتي پاك و زباني گويا با خداي مهربان چنين بگو «خدايا مرا فرزندي عنايت فرما و او را پاكيزه و سالم قرار ده كه در خلقت او زياد و كم نباشد و او را عاقبت به خير گردان»

(امام محمد باقر(ع)، همان ج۱۵، ص۱۰۶)

 

در حال جنابت، به قصد بچه دار شدن، با همسرت هم آغوش مشو، بهتر است غسل كني، اندكي آرام گيري، پاك و طاهر شوي و سپس …! اگر چنين نكردي و فرزندي مجنون و كم عقل نصيبت شد، كس ديگري جز خود را نكوهش مكن.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ج۱، ص۹۹)

 

انديشه آدمي به هر جا روان است. در انديشه‌‌ي ديگري بودن، ناميمون است. در اين هنگام با شهوت زن ديگر، نبايد با زن خود همبستر شوي.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ص۱۲۰)

 

شيطان خودش خواسته كه در فرزندان آدم شريك شود و اين مايه‌‌ي بسي نگراني است. نگران مباشيد! هنگام آميزش با ذكر «بسم الله الرّحمن الرّحيم» خدا را ياد كند و از شر شيطان به خالق نيكي‌‌ها پناه ببريد، اگر چنين نكنيد ممكن است فرزندتان محبت اهل بيت(ع) را در دل نداشته باشد.

(امام علي(ع)، همان ص۹۶)

 

وقتي به قصد آميزش كنار يكديگر آرميديد، دو دستمال تميز و پاك در كنار خود قرار دهيد، هر كدامتان از دستمال جداگانه استفاده كنيد.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ص۱۸۸)

سكس

هنگامي كه به اوج لذت جنسي نزديك شده‌‌ايد، حتي الامكان از ريختن نطفه‌‌ي خود به بيرون خودداري نكنيد، بگذاريد غدد جنسي آزادانه به تخليه بپردازند، خودداري از تخليه‌‌‌ي نطفه، موجب سنگ مثانه خواهد شد.

(امام رضا(ع)، سفينه البحار، ج۱، باب الجمع)

 

اگر به هر دليل، عمل آميزش به طول انجاميد و عمل إنزال صورت نگيرد، چه بسا موجبات سنگ مثانه فراهم گردد. از طولاني كردن مدت هم بستري بدون انزال پرهيز كنيد.

(امام رضا(ع)، سفينه البحار، ج۱، باب الجمع)

 

پس از آميزش يكباره بلند مشويد و ننشينيد، بلكه ابتدا به طرف راست بچرخيد و اندكي بعد براي ادرار(ولو اندك) برخيزيد، پس از آن براي رسيدن به تعادل وآرامش، غسل كنيد، با رعايت اين آداب از سنگ مثانه در امان خواهيد ماند.

(امام رضا(ع)، همان)

 

مكاني خلوت در زماني بي سرو صدا، با دلي آرام؛ شرايط مناسبي براي هم بستري است. اگر آميزش و انعقاد نطفه با دلي آرام و خالي از اضطراب صورت پذيرد، خون به صورت طبيعي در رگها جريان مي‌‌يابد، انتقال ژنها طبيعي‌‌تر انجام مي‌‌گيرد و در نتيجه فرزند، به پدر و مادرش بيش‌‌تر شبيه خواهد شد.

(امام حسن(ع)، بحار الانوار، ج۶، ص۳۵۹)

 

پرندگان هر كدام صفاتي دارند؛ شايست و ناشايست. در آميزش نيز آدابي دارند، «كلاغ» علي رغم پر و بال سياه و صداي ناهنجارش، در آميزش مخفي كاراست، آميزش مخفي كارانه را از كلاغ بياموزيد.

(امام صادق(ع)، وسائل الشيعه، ج۱۴، ص۱۰۰)

 

وقتي كودكي در اتاق است و شما را مي‌‌پايد و حتي بي اختيار نفس و صداي شما را مي‌‌شنود، از خير اين لحظات دل نشين و بهشتي درگذريد، مبادا آن كودك در بزرگي به رابطه نامشروع تن در دهد كه رستگار نمي‌‌گردد.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ص۹۵و فروع كافي ج۵، ص۵۰۰)

 

خانمها از آرايش دريغ مكنيد، بهترين، ملايم‌‌ترين و دلنوازترين عطر را به كار بريد، زيباترين و دلرباترين لباس را به اندام خويش بپوشانيد، خود را حداقل با يك گردنبند زينت بخشيد و صبح و شام خود را به شوهر عرضه داريد. در يك كلام؛ چشم و دل شريك زندگيتان را هنرمندانه برباييد.

(پيامبر اكرم(ص)، وسائل، همان، ص۱۱۲)

 

آقايان! مطابق ميل خانمتان لباس بپوشيد، در خانه نيز آراسته و دلربا باشيد، هوش و حواس همسرتان را ماهرانه به خود جلب كنيد، با اين كار، غدد جنسي او را نسبت به خود فعال كنيد و عفت او را نسبت به ديگران فزوني مي‌‌بخشيد.

(امام رضا(ع)، مكارم الاخلاق، ص۸۰)

 

هيچ حلالي لذت بخش‌‌تر از همبستر شدن با همسر نيست، ولي زياده روي در اين امر روا نيست، ميانه روي در آميزش، به سلامت آدمي مي‌‌افزايد و عمر را زياد مي‌‌كند.

(امام صادق(ع)، وسائل الشيعه، ج۱۴، ص۹۶)

 

مرد بايد مقداري از شهوت خود را نگه دارد كه همواره توانايي جنسي داشته باشد، زيرا اينكه زن شوهر خود را در امور جنسي توانا بيابد، بهتر از اين است كه او را ناتوان ببيند. مرد ناتوان، نمي‌‌تواند همسر خود را راضي نگه دارد.

(امام علي(ع) همان، ص۱۸۰)

 

همان گونه كه در امور جنسي زياده روي نارواست، كم گذاردن و سستي كردن نيز ناشايست است، روا نيست مرد بيش از ۴ ماه، آميزش جنسي با همسر جوان خود را ترك كند، حتي اگر مصيبت ديده باشد.

(امام رضا(ع)، همان، ۱۸۸)

 

مراقب باشيد، «رو به قبله» و «پشت به قبله» با همسر خويش هم بستر شدن، زشت و ناپسند است. حرمت كعبه را نگه داريد و خدا و فرشتگان را از خويش ناخرسند نسازيد.

(امام صادق(ع)، همان ص۱۴)

 

در اين اوقات آميزش نكنيد: ۱- بين اذان صبح و طلوع خورشيد ۲- بين غروب تا تاريك شدن هوا ۳- هنگام خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي ۴- هنگام زلزله

(امام صادق(ع)، همان، ص۹۶)

 

در اول شب(چه زمستان و چه تابستان)، آميزش نكنيد، زيرا معده و رگها پر است و موجب بيماري نقرس، سنگ مثانه، ضعف چشم و چكيدن ادرار مي‌‌گردد.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ص۹۱)

سكس

اگر فرزند كم عقل وديوانه و جذامي نمي‌‌خواهيد؛ در اول، وسط و آخر ماه(قمري) با همسر خود آميزش نكنيد، چه بسا ممكن است آن چه نمي‌‌خواهيد صورت پذيرد.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ص۹۱)

 سك۳۰

در شب عيد فطر، عيد قربان و نيمه شعبان نيز از آميزش به قصد فرزنددار شدن دوري گزينيد، چرا كه ممكن است فرزند شما شرور، معلول، بد يمن و زشت رو گردد.

(پيامبر اكرم(ص)، وسايل الشيعه ج۱۴، ص۱۸۷)

 

 

اگر گاهي چشمانت بي اختيار يا با اختيار به زني افتاد و مسحور او شد و دلت لرزيد، پيش از اين كه پايت بلغزد، چشم فرو بند و در اولين فرصت با همسرت همبستر شو، چرا كه زنان همگي مانند همند.

(امام علي(ع)، همان ص۷۳)

 

چون همسرت باردار شد، از آميزش بپرهيز، تنها در ماه هاي اول(البته با مشورت پزشك) مي‌‌تواني با وضو به نزديكي اقدام كني، جنيني كه در رحم همسرت است، بسيار مقدس و قابل احترام است.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ج۱۴ ص۱۸۸)

 

زنان به قدر كافي از عادت ماهيانه رنج مي‌‌برند، روا نيست با آميزش در اين دوران به رنج آنها بيفزاييم. اين عمل علاوه بر حرمت شرعي؛ غير اخلاقي و غير بهداشتي نيز مي‌‌باشد، در اين اوقات مي‌‌توان از ديگر اعضا بهره برد.

(امام صادق(ع)، همان ج۱، ص۵۷۱)

 سكس

عشق به همسر، گرما بخش و انرژي زاست، با اعلام اين عشق به او، قلب وي را تسخير كنيد. «دوستت دارم عزيزم» جمله‌‌اي است كه هيچ گاه از قلب زن بيرون رفتني نيست، همسر خود را از اين كلام آتشين محروم نسازيد.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ص۱۰)

 

هر كار از راه خود به انجام رسد نيكوست. آميزش با همسر نيز بايد از طريق معمول صورت پذيرد تا آرامش جنسي و رواني حصل آيد. نزديكي با او از پشت، به شدت مكروه، ناميمون و غير بهداشتي است.

(پيامبر اكرم(ص)، همان)

 

گاهي سر بر بالين همسرتان بگذاريد، با او گفتگو كنيد، كلمات سوزان و عاشقانه رد و بدل كنيد، يكديگر را در آغوش بفشاريد، عشق بازي با همسر؛ سرگرمي مومن است.

(پيامبر اكرم(ص)، همان ص۸۲)

 

هم آغوشي را براي آخر شب بگذاريد، زيرا براي بدن مناسب، براي فرزنددار شدن اميدوارتر و فرزند عاقل‌‌تر خواهد شد.

(امام رضا(ع)، سفينه البحار، همان)

 

و بالاخره وقتي در بدن احساس ناراحتي مي‌‌كنيد و علتي براي آن نمي‌‌يابيد، وقتي احساس مي‌‌كنيد حرارت بدنتان بالا رفته و عضلات بدن شما رو به تحليل مي‌‌رود و هنگامي كه به دنبال مأمن و مأوايي مي‌‌گرديد كه شما را آرامش بخشد، به نزد همسرتان رفته و با آميزش، خود را شفا بخشيد.

(امام علي(ع)، حليه المتقين، ص۷۵)

 

و آخر اينكه آنچه در خانه مي‌‌گذرد امانت است، روا نيست زنها آنچه ميان آنها و شوهرانشان در خلوت مي‌‌گذرد به زنان ديگر بازگو كنند.

(پيامبراكرم(ص)، وسائل الشيعه، ج۱۴، ص۱۵۴)

 

س ك c

سكس
حديث «آداب زناشويي»

متن و ترجمه اين حديث ارزشمند را بخوانيد:

متن حديث

حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى الْأَصْبَهَانِيُّ أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حُصَيْبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

أَوْصَى رَسُولُ‌اللَّهِ(ص) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَقَالَ:

يَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّهَا حِينَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَيْهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِكَ إِلَى أَقْصَى دَارِكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِكَ سَبْعِينَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِيهَا سَبْعِينَ أَلْفَ لَوْنٍ [سَبْعِينَ لَوْناً] مِنَ الْبَرَكَهِ وَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ سَبْعِينَ رَحْمَهً تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّى تَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِيَهٍ مِنْ بَيْتِكَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ أَنْ يُصِيبَهَا مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِي أُسْبُوعِهَا مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَهِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْيَاءِ.

فَقَالَ عَلِيٌّ(ع): يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ أَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَهِ؟

قَالَ: لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعْقَمُ وَ تَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْوَلَدِ وَ لَحَصِيرٌ فِي نَاحِيَهِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَهٍ لَا تَلِدُ.

فَقَالَ عَلِيٌّ(ع): يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ مِنْهُ؟

قَالَ: إِذَا حَاضَتْ عَلَى الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً طُهْراً بِتَمَامٍ وَ الْكُزْبُرَهُ تُثِيرُ الْحَيْضَ فِي بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَيْهَا الْوِلَادَهَ وَ التُّفَّاحُ الْحَامِضُ يَقْطَعُ حَيْضَهَا فَيَصِيرُ دَاءً عَلَيْهَا.

ثُمَّ قَالَ:يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ يُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ أَحْوَلَ الْعَيْنِ وَ الشَّيْطَانُ يَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِي الْإِنْسَانِ،

يَا عَلِيُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ‏ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ وَ لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْيَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَهِ امْرَأَهِ غَيْرِكَ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُخَنَّثاً مُؤَنَّثاً مُخَبَّلًا،

يَا عَلِيُّ مَنْ كَانَ جُنُباً فِي الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَهٌ وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَهٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَهٍ وَاحِدَهٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَهُ عَلَى الشَّهْوَهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَهَ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يَرُدُّكُمَا إِلَى الْفُرْقَهِ وَ الطَّلَاقِ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ وَ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ كَانَ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَهِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَلَدُ إِلَّا كَثِيرَ الشَّرِّ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَهِ الْأَضْحَى فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ تَحْتَ شَجَرَهٍ مُثْمِرَهٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا عَرِيفاً [أَوْ عَرِيفاً]،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ يُرْخَى سَتْرٌ فَيَسْتُرَكُمَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يَزَالُ فِي بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّى يَمُوتَ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَرِيصاً عَلَى إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ،

يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مَشُوماً ذَا شَامَهٍ فِي وَجْهِهِ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي آخِرِ دَرَجَهٍ مِنْهُ [مِنَ الشَّهْرِ] إِذَا بَقِيَ مِنْهُ يَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ‏ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَشَّاراً أَوْ عَوْناً لِلظَّالِمِ وَ يَكُونُ هَلَاكُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى يَدَيْهِ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ عَلَى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُنَافِقاً مُرَائِياً مُبْتَدِعاً،

يَا عَلِيُّ وَ إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ تِلْكَ اللَّيْلَهَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ وَ قَرَأَ رَسُولُ‌اللَّهِ(ص)إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ”،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَهَ ثَلَاثَهِ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ عَلَيْكَ،

يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالْجِمَاعِ لَيْلَهَ الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَافِظاً لِكِتَابِ اللَّهِ رَاضِياً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ،

يَا عَلِيُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ فِي لَيْلَهِ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يُرْزَقُ الشَّهَادَهَ بَعْدَ شَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ‌اللَّهِ وَ لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَ يَكُونُ طَيِّبَ النَّكْهَهِ مِنَ الْفَمِ رَحِيمَ الْقَلْبِ سَخِيَّ الْيَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِيبَهِ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ،

يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَيْلَهَ الْخَمِيسِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ حَاكِماً مِنَ الْحُكَّامِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ

وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَهِماً وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَهَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا،

يَا عَلِيُّ فَإِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَهَ الْجُمُعَهِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً

وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَيْلَهِ الْجُمُعَهِ بَعْدَ صَلَاهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ لَكُمَا وَلَدٌ مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ،

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ سَاعَهٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَهِ.

يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي‏ هَذِهِ كَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِيل.‏

ترجمه حديث

رسول خدا(ص) به اميرالمؤمنين على بن ابى طالب(ع) چنين سفارش كرد؛

اى على! وقتي عروس را به خانه تو آورند، وقتى نشست كفش او را درآور و پايش را بشوي و آبش را به در خانه‌‌ات بريز، كه اگر چنين كنى خدا از خانه‌‌ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببرد و هفتاد هزار رنگ بركت در آن آورد و هفتاد هزار رحمت بر تو فرو فرستد كه بر سر عروس بچرخد تا بركت آن بهر گوشه خانه‌‌ات برسد و خداوند متعال عروس را از ديوانگي و خوره و پيسى امان دهد كه تا در آن خانه است به او نرسند.

و عروس را تا يك هفته از دوغ و سركه و گشنيز و سيب ترش منع كن.

على(ع) گفت: يا رسول اللَّه(ص)! چرا او را از اين چهار چيز منع كنم؟

پيامبر(ص) فرمود: چون رحم به سبب اين چهار چيز عقيم مي‌شود و اولاد نمي‌آورد، و حصير كف خانه، از زن نازا بهتر است.

على(ع) گفت: چرا سركه را از او منع كند؟

فرمود: چون به سبب سركه حائض گردد و هرگز بطور كامل پاك نشود و گشنيز حيض را در درون او برانگيزد و زايمان را سخت كند و سيب ترش حيض را ببندد و مايه درد شود.

سپس فرمود: اى على! با همسرت در اول و وسط و آخر ماه مجامعت نكن، چرا كه ديوانگى و خوره و گيجى(كم عقلي) به او و فرزندش رو مي‌آورد.

بعد از ظهر جماع نكن؛ كه اگر فرزندى آوريد قيچ باشد و شيطان به قيچى انسان شاد است.

هنگام جماع سخن نگو، كه اگر فرزندى منعقد شود، از لال بودن در امان نيست(ممكن است لال شود).

مبادا كسى به فَرْج(آلت زنانه) همسرش نگاه كند، زيرا ممكن است سبب كورى فرزند شود.

اى على! با همسرت به عشق زن ديگرى مجامعت مكن، چرا كه بيم اين مي‌رود كه اگر فرزندى منعقد شود؛ خنثي، زن منش(پسر داراي روحيات زنانه) و گيج(كم عقل) باشد.

هيچ كس با همسر خود در بستر در حال جنابت، قرآن نخواند، كه بيم اين مي‌رود آتشى از آسمان فرود آيد و هر دو را بسوزاند.

اى على! حتما هنگام جماع با همسرت هر يك از شما براي خودش دستمالي داشته باشد، و هرگز هر دوي شما با يك دستمال خود را پاك نكنيد، كه شهوت بر شهوت افتد و مايه دشمنى ميان شما مي‌شود و شما را به جدائى و طلاق مي‌كشد.

ايستاده جماع مكن كه كار چهارپايان است و اگر در آن حال فرزندى منعقد شود در بستر ادرار كند.

در شب عيد فطر جماع مكن كه اگر فرزندى منعقد شود بسيار بد باشد.

در شب عيد قربان جماع مكن كه فرزند؛ شش انگشت يا چهار انگشت متولد مي‌شود.

زير درخت ميوه‌دار جماع مكن كه فرزند؛ جلاد، آدمكش يا كاهن(يا كدخدا) مي‌شود.

در مقابل نور آفتاب جماع مكن، مگر اينكه بر هر دوي شما روپوش باشد، چون اگر فرزندي منعقد شود در سختى و فقر باشد تا بميرد.

ميان اذان و اقامه جماع مكن، كه فرزند، خونخوار مي‌شود.

اى على! وقتي همسرت آبستن باشد، بي وضو با او جماع مكن، چرا كه فرزند، كوردل و بخيل مي شود.

در نيمه شعبان جماع مكن كه فرزند، شوم و با خال چهره مي‌شود.

دو روز مانده به آخر ماه، جماع مكن كه فرزند، ماليات‌گير‏ و خدمتكار ظالم مي‌شود و جمعى از مردم بدستش هلاك شوند.

بر پشت بام جماع مكن كه فرزند، منافق و رياكار و بدعت‏گذار مي‌شود.

وقتي قصد سفر دارى، در شب جماع مكن، كه فرزند ولخرج مي‌شود. رسول خدا(ص) اين آيه را خواند؛ «به راستى اسراف كاران برادران شياطين باشند».

وقتي به سفر رفتى، تا سه شب و سه روز جماع مكن، كه فرزند، به هر كس كه بر تو ظلم كند كمك خواهد كرد.

اى على! شب دوشنبه جماع كن، چون اگر فرزندى منعقد شود، حافظ قرآن و راضى به قسمت خدا باشد.

اى على! اگر شب سه‌شنبه جماع كنى، كه اگر فرزندى منعقد شود، پس از اينكه به شهادتين(يگانگي خدا و رسالت پيامبر) شهادت داد، شهادت روزيش مي‌شود و خدا او را با مشركان كيفر نكند و بوى دهانش خوش باشد و دل رحم و با سخاوت و پاك زبان از غيبت و دروغ و بهتان است.

اگر شب پنجشنبه جماع كنى و فرزندى آيد، حاكمى از حُكّام گردد يا عالمى از علماء.

اگر در ظهر پنجشنبه، كه آفتاب در وسط آسمانست، جماع كني، فرزند تا پير شود شيطان به او نزديك نگردد و با فهم باشد و در دين و دنيا سلامت روزيش گردد.

اگر در شب جمعه جماع كني، و فرزند آيد، سخنور و گويا و زبان آور شود.

و در روز جمعه پس از عصر، فرزند؛ معروف و مشهور و دانشمند گردد.

اگر در شب جمعه بعد از نماز عشاء جماع كني، اميد فرزندى مي‌رود كه از أبدال(عُرفا) باشد إن‌شاءاللَّه.

اى على! در ساعت اول شب با همسرت جماع مكن كه اگر فرزندى منعقد شود، چه بسا جادوگر و دنيا طلب باشد.

اى على! اين سفارش مرا بياد نگهدار، همانگونه كه من از جبرئيل نگهداشتم.

منبع حديث: أمالي الصدوق: ۵۶۶ و همچنين: من لايحضره الفقيه‏۳: ۵۵۱٫

 

ج. آنچه لازم است پس از مقاربت، مورد توجه قرار گيرد:
۱٫ بعد از نزديكي، كمي عسل بخوريد.
۲٫ همسران، بويژه شما آقايان، دقت نماييد پس از رسيدن به اوج لذت جنسي، همسران خود را رها نكنيد. هرچند احساس خواب آلودگي شوهران بعد از رابطه (كه اغلب باعث ناراحتي بانوان است) امري فيزيولوژيكي است، اما آقايان تحمل كنيد و دقايقي را به نوازش و صحبت بگذرانيد.
۳٫ مستحب است مرد، پيش از آميزش و پس از آن ادرار كند.
۴٫ مناسب است جهت حفظ سلامت آلت تناسلي و دوري از كراهت شرعي، پس از نزديكي غسل كنيد و با حالت جنابت نخوابيد.
۵٫ اگر قبل از غسل تصميم داريد دوباره نزديكي كنيد، بهتر است آلت تناسلي خود را بشوييد و وضو بگيريد.
۶٫ بعد از نزديكي، دفع شهوت و حصول آرامش، معمولا حالت معنوي و حضور قلبي تان بيشتر مي شود. مراقب باشيد اين حالت را با گناه يا ترك وظايف ديني (مانند نماز) از دست ندهيد.
۷٫ پس از پايان رابطه، خدا را بخاطر داشتن چنين همسري شكر گوييد و از همسر، بدليل ايجاد لحظاتي خاطره انگيز، تشكر كنيد.
۸٫ در صورت بروز هرگونه اختلال حاد در رابطه زناشويي، در اولين فرصت به روان شناس باليني ماهر يا سكسولوژيست مراجعه نماييد.

براي دريافت آموزه هاي علمي و ديني بيشتر، مطالعه اين منابع را مفيد مي دانيم:
۱٫ حليه المتقين؛ پديدآورنده: علامه مجلسى؛ ناشر: هجرت، قم.
۲٫ ازدواج مكتب انسان سازى، ج ۳؛ پديدآورنده: شهيد دكتر پاك نژاد؛ ناشر: اخلاق، قم.
۳٫ بهشت خانواده؛ پديدآورنده: سيد جواد مصطفوى؛ ناشر: دار الفكر، قم.
۴٫ بهداشت ازدواج از نظر اسلام؛ پديدآورنده: صفدر صانعى؛ ناشر: كنكاش، ۱۳۸۱، اصفهان.
۵٫ ازدواج و مسائل جنسى؛ پديدآورنده: گروهى از نويسندگان.
۶٫ مشاوره جنسي و زناشويي؛ پديدآورنده: علي اسلامي نسب؛ ناشر: نوانديش، تهران.
۷٫ آيين همسردارى؛ پديدآورنده: ابراهيم امينى؛ ناشر: انتشارات اسلامي، قم.
۸٫ دانستني هاي جنسي؛ پديدآورنده: شهناز چوپانكاره؛ ناشر: راهيان سبز، مشهد
۹٫ پاسخ به پرسش هاي جنسي؛ پديدآورنده: آبراهام استون، گلوريا استون ايتكن، آكوئيلس سوب ررو، بهزاد رحمتي (مترجم)، ابوالفضل نظري (مترجم)؛ ناشر: ساحل، تهران.
۱۰٫ آگاهي هاي جنسي؛ پديدآورنده: سيدمحمدرضا حسيني ؛ ناشر: شلاك، تهران.
۱۱٫ مشكلات جنسي جوانان؛ پديدآورنده: ناصر مكارم شيرازي؛ ناشر: نسل جوان، ۱۳۸۷، قم.
۱۲٫ اخلاق و رفتارهاي جنسي؛ پديدآورنده: يوسف غلامي؛ ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها)، قم.
۱۳٫ زندگي جنسي مردان: آشنايي با رفتارهاي جنسي و روشهاي شناخت و درمان اختلالهاي جنسي مردان؛ پديدآورنده: محمدرضا نيكخو؛ ناشر: سخن، تهران.
۱۴٫ زندگي جنسي زنان: با رفتارهاي جنسي و روشهاي شناخت و درمان اختلال هاي جنسي زنان؛ پديدآورنده: محمدرضا نيكخو؛ ناشر: سخن، تهران.
۱۵٫ دانستني هاي جنسي مردان (آشنايي با رفتارها، تمايلات، پاسخ ها و اختلال هاي جنسي مردان)؛ پديدآورنده: محمدرضا دژكام
ناشر: موسسه منشأ دانش، تهران.
۱۶٫ پاسخ به مسائل جنسي و زناشويي؛ پديدآورنده: هانا استون، آبراهام استون، طراز الله اخوان (مترجم)؛ ناشر: ارغوان، ۱۳۷۹، تهران.
۱۷٫ اخلاق جنسي؛ پديد آورنده: مرتضي مطهري؛ ناشر: صدرا، قم.
۱۸٫ روان شناسي زناشويي؛ پديدآورنده: حسين نجاتي؛ ناشر: بيكران، ۱۳۸۸، تهران.
همقدم شدن با عقلي سرشار از وحي و ايماني آكنده از معرفت، انسان را به شيرين ترين لحظات دنيا و آخرت رهنمون خواهد كرد، لحظاتي كه باغ زندگي را آكنده از بهاري ابدي خواهد نمود.

پي نوشت ها:
[۱] روم،۲۱٫
[۲] مستدرك الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۵۴٫
[۳] وسائل الشيعه، ج۲، ص ۱۷۹٫
[۴] نور، ۵۸٫
[۵] وسائل الشيعه، ج۲۰، ص۱۴۳٫
[۶] وسائل الشيعه، ج۱۴، ص۸۲، ح۲، باب۵۶٫

 

 


منبع: rahafun.com


دوست عزيز از مطالب جذاب زير ديدن فرماييد3 نكته اساسي در رابطه جنسي 3 نكته اساسي در رابطه جنسي نكته يك. يكي از مواردي كه خانمها بايد رعايت كنند اين است كه بدانند چه چيزهايي همسرشان را تحريك ميكند. آنها را شناسايي و...
چرا افراد متاهل خيانت مي كنند؟ چرا افراد متاهل خيانت مي كنند؟ در اكثر پرونده‌هاي بزهكاري و جنايي و حتي جرايم يقه‌سفيدها مشاهده مي‌شود كه مجرمين روابط جنسي بي‌قاعده را تجربه مي‌...
10 مساله اساسي در يك رابطه جنسي 10مساله اساسي در يك رابطه جنسي 1-رابطه جنسي يكي از ابعاد ارتباطي بين زن و مرد مي باشد( بعد اقتصادي،بعد عاطفي ، بعد فكري، بعدجنسي) و رابطه جنسي مسال...
اسراري كه آقايان بايد درباره ارضاي جنسي خانمها بدانند... اسراري كه آقايان بايد درباره ارضاي جنسي خانمها بدانند (18+) خانم ها، خوشحال باشيد كه در عصر حاضر زندگي مي كنيد، چرا كه با نگاهي به گذشته، حدود 100 ...
چرا آلت تناسلي مردان كج مي شود؟ چرا آلت تناسلي مردان كج مي شود؟ كجي مادرزادي آلت تناسلي يك بيماري نسبتا شايع است و حدود ده درصد مردان را گرفتار مي كند. ميزان كجي از بسيار خفيف ت...
تاثير قرص ضد افسردگي بر ميل جنسي تاثير قرص ضد افسردگي بر ميل جنسي اگر قرار باشد بين رابطه‌ جنسي و شاد بودن يكي را انتخاب كنيد...انتخاب شما كداميك خواهد بود؟طبق تحقيقات انجام‌شده،...
مقدمات عمل جنسي مقدمات عمل جنسي مطلب پيش رو كلياتي در مورد عمل جنسي و نحوه آمادگي جهت اين عمل مي باشد. عمل جنسي براي آنكه بهتر انجام شود لازم است با مقدماتي همراه ...
سوالات آزمون سنجش جنسي شما سوالات آزمون سنجش جنسي شما اين آزمون جهت افزايش سطح آگاهي شما مي باشد. همچنين از اين طريق ميتوانيد دانش خود را محك بزنيد. 1- كداميك از موارد زير...
بهداشت جنسي در خانمها بهداشت جنسي در خانمها با رعايت اين نكات بهداشتي مي توانيد تا ميزان زيادي از بروز عفونت هاي مجاري ادراري جـلوگـيري به عمل آوريد. تــرشحات...
،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۱۵:۰۳ توسط:عابد موضوع:

فال روزانه دوشنبه 16فروردين95

About 60,000 results (0.37 seconds) 
15 hours ago - فال روزانه و فال و فال دوشنبه 16 فروردين 95 و فال روزانه دوشنبه 95/1/16 را در نمناك بخوانيد.

فال امروز دوشنبه 16 فروردين 95

hesslove.avablog.ir/.../فال+امروز+دوشنبه+16+فروردي...
فال روز 16 فروردين 95,فال روزانه 16 فروردين 95,فال امروز 16 فروردين 95. ادامه مطلب ... طبقه بندي: فال، فال روزانه، برچسب ها:فال روز 16 فروردين 95، فال روزانه 16 .

فال امروز دوشنبه 16 فروردين 95 - مرجع فال ايران

www.omen-good.ir/.../فال-امروز-دوشنبه-16-فروردين...
12 hours ago - فال روز 16 فروردين 95,فال روزانه 16 فروردين 95,فال امروز 16 فروردين 95. ادامه مطلب ... طبقه بندي: فال، فال روزانه، برچسب ها:فال روز 16 فروردين 95، ...
18 hours ago - فال روزانه دوشنبه 16 فروردين 95,فال 95/1/16,فال فردا دوشنبه 16 فروردين 95,فال روزانه دوشنبه 16 فروردين 95,فال 16 فروردين 95,فال روزانه 16 ...
2 hours ago - فال روز متولدين فروردين. دو سياره حاكم شما مريخ و پلوتون يك مثلث حمايتي را براي شما تشكيل داده اند و اين كار به شما كمك مي كند تا با موفقيت ...

فال روزانه فردا دوشنبه 16 فروردين 95 بلاگفال

azarbook-birblog.birblogl.ir/.../فال+روزانه+فردا+دوشن...
21 hours ago - فال روز دوشنبه 17 اسفند 94 | فال روزانه 1394. Daily omen monday 94/12/17 از صبح تا پايان شب بر شما چه خواهد گذشت؟! فروردين: امروز روزي است ...

فال روزانه دوشنبه 16 فروردين 1395 | فال روزانه | پرشين فال

www.persianfal.com › پرشين فالفال روزانه
13 hours ago - فال روزانه شما دوشنبه 16 فروردين 1395 فال روزانه 16-01-95 متولد فروردين : حتي وقتي كه همه چيز خوب پيش مي‌رود, ممكن است شما احساس تضاد كنيد.

فال دوشنبه 16 فروردين 95 – دانلود 2016

photo2016download95.ir/.../فال-دوشنبه-16-فروردين...
22 hours ago - فال روز ۱۶ فروردين ۹۵,فال روزانه ۱۶ فروردين ۹۵,فال امروز ۱۶ فروردين ۹۵. فال روز ۱۶ فروردين ۹۵ فال روزانه ۱۶ فروردين ۹۵ فال امروز ۱۶ فروردين ۹۵.

فال امروز دوشنبه 16 فروردين 95 - بزرگترين وب تفريحي

fun_news.rozblog.com/.../فال-امروز-دوشنبه-16-فرور...
2 hours ago - فال روزانه سايت نمناك را بخوانيد. تاريخ انتشار : 16 فروردين 1395. فال روزانه براي متولدين فروردين ماه در روز 16 فروردين 1395 ، فال امروز ، فال .
District 3, Shiraz, Fars - From your search history - Use precise location
 - Learn more   

Help Send feedback


برچسب: فال روزنه، فال، فال دوشنبه 16 فرودين، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۸:۵۴ توسط:عابد موضوع:

"Just For Transfer To AVABLOG"

gergr


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۴۵:۴۰ توسط:عابد موضوع:

لب گرفتن فرانسوي و آموزش لب خوردن (+عكس)

آموزش لب گرفتن فرانسوي 4 - قلقلي خان

برچسب: ، آموزش انواع لب دادن ولب گرفتن، آموزش لب دادن آپارات، آموزش لب دادن آمريكايي، كليپ آموزش لب دادن آپارات، فيلم آموزش لب دادن آپارات، آموزش لب دادن با تصوير، آموزش لب دادن به پسر، آموزش لب دادن با فيلم، آموزش لب دادن به دوست پسر، اموزش لب دادن با عكس، اموزش لب دادن به صورت تصويري، آموزش لب دادن دختر پسر، آموزش لب دادن به پسران، آموزش لب دادن ب پسر، اموزش لب دادن به پسرا، اموزش لب دادن جديد، آموزش لب دادن حرفه اي، اموزش لب دادن مخصوص خانم ها، آموزش لب دادن ولب خوردن، آموزش لب دادن و خوردن، آموزش لب دادن دختروپسر، آموزش لب دادن دختر به پسر، اموزش لب دادن دختر، اموزش لب دادن در اپارات، اموزش لب دادن به دوست پسر، آموزش لب دادن ولب گرفتن، آموزش لب دادن و گرفتن با عكس، آموزش لب دادن ولب گرفتن تصويري، فيلم آموزش لب دادن رايگان، آموزش لب دادن زن، آموزش لب دادن زن ومرد، آموزش لب دادن زن و شوهر، اموزش لب دادن زن و مرد، اموزش لب دادن به زبان فارسي، اموزش لب دادن به شوهر، آموزش لب دادن عاشقانه، آموزش لب دادن عكس، آموزش لب دادن با عكس، آموزش لب دادن همراه عكس، اموزش لب دادن عاشقانه تصويري، آموزش لب دادن فرانسوي، آموزش لب دادن فيلم، آموزش لب دادن فرانسوى، اموزش لب دادن كليپ، كليپ آموزش لب دادن ولب گرفتن، آموزش گاز گرفتن لب، آموزش لب دادن و ليسيدن، اموزش لب دادن و مكيدن، آموزش لب دادن و بوسه، آموزش لب دادن و گرفتن، آموزش لب دادن و گرفتن تصويري، اموزش لب دادن زن وشوهر، آموزش لب دادن همراه با عكس، آموزش لب دادن به همسر، آموزش لب دادن همراه با تصوير، آموزش لب دادن همراه با فيلم، آموزش لب دادن به يك پسر، آموزش لب گرفتن، اموزش لب گرفتن از همسر، اموزش لب گرفتن kiss، اموزش لب گرفتن فرانسوي، آموزش لب گرفتن و لب دادن، آموزش لب گرفتن از دختر 13ساله، اموزش لب گرفتن رد، اموزش لب گرفتن video، اموزش لب گرفتن با عكس، اموزش لب گرفتن تصويري، اموزش لب گرفتن ازهمسر، اموزش لب گرفتن تركي، اموزش لب گرفتن صحيح، اموزش لب گرفتن زن و شوهر، آموزش لب گرفتن با تصوير، اموزش لب گرفتن ومكيدن لب، اموزش لب گرفتن از دختر لخت، اموزش لب گرفتن و خوردن با عكس ه، اموزش لب گرفتن پسر از دختر، آموزش لب گرفتن از دختر، آموزش لب گرفتن با عكس متحرك، آموزش لب گرفتن ا، آموزش لب گرفتن از مرد، آموزش لب گرفتن آ، آموزش لب گرفتن ب، اموزش لب گرفتن باعكس، آموزش لب گرفتن پ، آموزش لب گرفتن ت، اموزش لب گرفتن توسط همسر، آموزش لب گرفتن ث، اموزش لب گرفتن ثقافة، اموزش لب گرفتن ثقف، اموزش لب گرفتن ثبت، اموزش لب گرفتن ثنيان، اموزش لب گرفتن ثيمات، اموزش لب گرفتن ثدي، اموزش لب گرفتن ثامن، اموزش لب گرفتن ثبتارش، آموزش لب گرفتن ج، اموزش لب گرفتن جومونگ، اموزش لب گرفتن جديد، اموزش لب گرفتن جاستين، اموزش لب گرفتن جستىن، اموزش لب گرفتن جيگر، اموزش لب گرفتن جديدتر، اموزش لب گرفتن جميله، اموزش لب گرفتن جنيفر، آموزش لب گرفتن چ، اموزش لب گرفتن چگونه، اموزش لب-گرفتن-چه-حكمي-دارد، اموزش لب گرفتن چه، اموزش لب گرفتن چيست؟، آموزش لب گرفتن ح، اموزش لب گرفتن حركتي، اموزش لب گرفتن حيوانات، اموزش لب گرفتن حال، اموزش لب گرفتن حشري، آموزش لب گرفتن خ، اموزش لب گرفتن خفن، اموزش لب گرفتن خارجي، اموزش لب گرفتن خوشگل، اموزش لب گرفتن خامنه، اموزش لب گرفتن ختران، اموزش لب گرفتن خانم، اموزش لب گرفتن خيلي، اموزش لب گرفتن خيس، اموزش لب گرفتن خاله، اموزش لب گرفتن خشن، اموزش لب گرفتن خواهر، آموزش لب گرفتن د، اموزش لب گرفتن در، اموزش لب گرفتن دختروپسر، اموزش لب گرفتن دختران، اموزش لب گرفتن دختر، اموزش لب گرفتن داغ، آموزش لب گرفتن ذ، اموزش لب گرفتن ÷ذيرش، آموزش لب گرفتن ر، آموزش لب گرفتن ز، اموزش لب گرفتن زن از مرد، اموزش لب گرفتن زن ومرد، آموزش لب گرفتن ژ، اموزش لب گرفتن ژله، اموزش لب گرفتن ژاله، اموزش لب گرفتن ژيلا، اموزش لب گرفتن ژاپن، اموزش لب گرفتن ژست، اموزش لب گرفتن ژيان، اموزش لب گرفتن ژل، اموزش لب گرفتن ژورنال، اموزش لب گرفتن ژيمناستيك، آموزش لب گرفتن س، آموزش لب گرفتن ش، اموزش لب گرفتن شهوتي، اموزش لب‌‌گرفتن‌شاهزاده‌از‌اينوك‌، اموزش لب گرفتن شهواني، اموزش لب گرفتن شعر، اموزش لب گرفتن شهره، اموزش لب گرفتن شكيرا، آموزش لب گرفتن ص، آموزش لب گرفتن ض، اموزش لب گرفتن ضحك، اموزش لب گرفتن ضيعة، اموزش لب گرفتن ضمن، اموزش لب گرفتن ضيعه، اموزش لب گرفتن ضرب، اموزش لب گرفتن ضب، اموزش لب گرفتن ضربدري، اموزش لب گرفتن ضض، اموزش لب گرفتن ضاحي، اموزش لب گرفتن ضغط، اموزش لب گرفتن ضفدع، اموزش لب گرفتن ضد، اموزش لب گرفتن ضص، آموزش لب گرفتن ط، اموزش لب گرفتن طنز، آموزش لب گرفتن ظ، اموزش لب گرفتن ظافر، اموزش لب گرفتن ظحك، اموزش لب گرفتن ظريف، اموزش لب گرفتن ظهور، اموزش لب گرفتن ظريف، اموزش لب گرفتن ظرف، اموزش لب گرفتن ظظ، اموزش لب گرفتن ظروف، اموزش لب گرفتن ظط، اموزش لب گرفتن ظظظ، اموزش لب گرفتن ظيور، اموزش لب گرفتن ظاهر، اموزش لب گرفتن ظلم، اموزش لب گرفتن ظبي، آموزش لب گرفتن ع، آموزش لب گرفتن عاشقانه، اموزش لب گرفتن عكس، آموزش لب گرفتن غ، اموزش لب گرفتن غذاي، اموزش لب گرفتن غروب، اموزش لب گرفتن غرفه، آموزش لب گرفتن ف، آموزش لب گرفتن فيلم، اموزش لب گرفتن فرانسوي واقعي، آموزش لب گرفتن ق، اموزش لب گرفتن قبض، اموزش لب گرفتن قايق، آموزش لب گرفتن ك، اموزش لب گرفتن كامران، اموزش لب گرفتن كاسياس، اموزش لب گرفتن كودكان، اموزش لب گرفتن كودكانه، اموزش لب گرفتن كتحرك، آموزش لب گرفتن گ، اموزش لب گرفتن گلشيفته، اموزش لب گرفتن گي، آموزش لب گرفتن ل، اموزش لب گرفتن لختي، اموزش لب گرفتن لطيفه، اموزش لب گرفتن لخت، اموزش لب گرفتن ليمين، اموزش لب گرفتن لي، اموزش لب گرفتن لي، اموزش لب گرفتن لب، اموزش لب گرفتن ليلا، اموزش لب گرفتن لو، آموزش لب گرفتن م، اموزش لب گرفتن متحرك، اموزش لب گرفتن مرد، اموزش لب گرفتن معتمدآريا، اموزش لب گرفتن مدانكبوتي، اموزش لب گرفتن معاون، اموزش لب گرفتن مجريان، اموزش لب گرفتن مهناز، اموزش لب گرفتن منوعشقم، اموزش لب گرفتن ماريچي، اموزش لب گرفتن مردان، اموزش لب گرفتن محكمه، اموزش لب گرفتن مردها، اموزش لب گرفتن معروف، اموزش لب گرفتن ميمي، اموزش لب گرفتن مگان، آموزش لب گرفتن ن، اموزش لب گرفتن نامزدي، اموزش لب گرفتن ناز، آموزش لب گرفتن و، آموزش لب گرفتن ه، آموزش لب گرفتن ي، اموزش لب گرفتن يوزر، اموزش لب گرفتن يوزرنيم، ، عكس لب دادن الناز شاكردوست با عليرضا حقيقي، عكس لب دادن امپراطور به دونگ يي، عكس لب دادن آنجلينا جولي، عكس لب دادن آدام لمبرت، عكس لب دادن آب دار، عكس لب دادن آپارات، عكسهاي لب دادن آنجلينا جولي، عكس لب دادن بچه ها، عكس لب دادن با كيفيت، تصاوير لب دادن بازيگران ايراني، تصاوير لب دادن پسر و دختر، عكس لب دادن پسر دختر، عكس لب دادن پسر و دختر، عكس لب دادن پسر به دختر، عكسهاي لب دادن پسر و دختر، تصاوير لب دادن دختروپسر، عكس لب دادن تو رختخواب، عكس لب دادن توپراك و چنار، عكس لب دادن تايتانيك، عكس لب دادن تتلو، عكس لب دادن توپ، عكس لب دادن مهند و سمر، عكس لب دادن جاستين و سلنا، عكس لب دادن جديد، عكس لب دادن جومونگ با سوسانو، عكس لب دادن جاستين بيبر، عكس لب دادن جنيفر لوپز، عكس لب دادن جاستين به سلنا، عكس لب دادن جمره و كوزي، عكس لب دادن جاستين بيبر و سلنا گومز، تصاوير لب دادن جديد، عكس لب دادن چنار و يشيم، عكس لب دادن چنار و توپراك، عكس لب دادن چنار، عكس لب دادن چويونگ و اون سو، عكس لب دادن حيوانات، عكس لب دادن حرفه اي، عكس لب دادن خفن، عكس لب دادن خيلي بد، عكسهاي لب دادن خارجي، عكس لب دادن خنده دار، تصاوير لب دادن خفن، عكس لب دادن روي تخت، عكس لب دادن رونالدو، عكس لب دادن رمانتيك، عكسهاي لب دادن رمانتيك، عكس لب دادن رو تخت، تصاوير لب دادن زن و مرد، تصاوير لب دادن زن و شوهر، عكسهاي لب دادن زن وشوهر، عكس لب دادن ژاپني، عكس لب دادن سمرومهند، عكس لب دادن سلنا به جاستين، عكس لب دادن سلنا گومز و جاستين بيبر، عكس لب دادن صنم واهيل، تصاوير لب دادن عاشقانه، تصاوير لب دادن عاشقانه، تصاوير لب دادن عشقي، عكسهاي لب دادن عاشقانه، عكسهاي لب دادن عروس و داماد، عكسهاي لب دادن عاشقانه دختر و پسر، تصاوير متحرك لب دادن عاشقانه، تصاويري از لب دادن عاشقانه، عكس لب دادن غمگين، عكس لب دادن فرانسوي، عكس لب دادن فانتزي، عكس لب دادن فيس بوك، عكس لب دادن فاطماگل و كريم، عكس لب دادن فجيح، تصاوير لب دادن فرانسوي، عكس لب دادن قشنگ، عكس لب دادن كره اي ها، عكس لب دادن كارتوني، عكس لب دادن كنار ساحل، عكس لب دادن كاسياس، عكس لب دادن كوزي و جمره، عكس لب دادن كرم وزينب، عكسهاي لب دادن گلشيفته فراهاني در فيلم جديدش، عكس لب دادن گلشيفته فراهاني در فيلم جديدش، عكس لب گاز گرفتن، عكس لب دادن گوگوش، عكس لب دادن گلشيفته، عكس لب دادن گيسو كمند، تصاوير لب دادن متحرك، عكس لب دادن موهيول و يون، عكس لب دادن مرد و زن، عكس لب دادن مهند و نهال، عكس لب دادن محمد رضا گلزار، تصاوير لب دادن مسي، عكس لب دادن نهال ومهند، عكس لب دادن نرگس محمدي، عكس لب دادن وحشي، عكس لب دادن وحشيانه، عكس لب دادن و خوردن، عكس لب دادن وبغل، عكس لب دادن واقعي، عكس لب دادن و عاشقانه، عكس لب دادن و بوسيدن، عكسهاي لب دادن ولب گرفتن، تصاوير لب دادن دختر و پسر، عكس لب دادن هاي عاشقانه، عكس لب دادن هاي خفن، عكس لب دادن يانگوم، عكس لب دادن يشيم و چنار، عكس لب دادن يئون، عكس لب دادن يون و موهيول، عكس لب دادن يون با موهيول، عكس لب دادن يون به موهيول، عكس لب دادن ياسمين وساواش، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۰۶:۲۸:۵۵ توسط:عابد موضوع:

دانلود آهنگ اگه تموم دنيا از مهرداد پازواري و مهدي نصرتي

آهنگ اگه تموم دنيا از مهردادپازواري و مهدي نصرتي

دانلود آهنگ جديد و زيبا با صداي دلنشين  مهرداد پازواري و مهدي نصرني به نام اگه تموم دنيا

تنظيم صدا ، مسترينگ : رضا غلامي / نوازنده : حسن رضوي/ ترانه سرا : عقيل گلي

پخش در سايت شمال موزيك / دانلود آهنگ محلي مازندراني جديد با لينك مستقيم

photo_2016-02-19_17-26-06

 

دانلود آهنگ مازندراني اگه تموم دنيا با خوانندگي مهرداد پازواري و مهدي نصرتي كيفيت ۱۲۸

خواننده حجم دانلود
مهرداد و مهدي
۵٫۲۹ MB DOWNLOAD

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۸:۱۸ توسط:عابد موضوع: