طراحي سايت

 نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

گل و پروانه

 

گل زيبا به پروانه چنين مي گفت:
فرار نكن ببين چقدر سرنوشت ما با يكديگر فرق دارد! من در جاي خود مي مانم و تو مي روي.
نگاه كن ما چقدر به يكديگر علاقه داريم؟ ما دور از آدم ها زندگي مي كنيم. آن قدر به هم شباهت داريم كه مردم مي گويند هر دوي ما گل هستيم ولي افسوس تو آزادي و من اسير زمين هستم چه سرنوشت وحشتناكي؟!

چقدر دوست داشتم مي توانستم پرواز تو را در آسمان ها با نفس خود عطر آگين كنم ولي تو دور از من از ميان گلهاي ديگر فرار مي كني و من بايد در جاي خود بايستم و چرخيدن سايه ام را زير پاهايم تماشا كنم.
تو مي گريزي و باز مي گردي و عاقبت به جاي ديگر مي روي تا بهتر بدرخشي و براي همين است كه هر روز صبح تو مرا گريان مي بيني!
آه براي اين كه
عشق ما پايدار بماند اي پادشاه من يا تو هم مثل من ريشه بگير يا مرا هم مثل خودت بال بده!برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۷:۱۵ توسط:عابد موضوع:

خودم

 

 

خودم با خودم هي قهر ميكنم، خودم با خودم آشتي ميكنم،

 من اونقدر تنها شدم بعد از تو كه مثل آدم هايي كه ديونن هي

 اسمتو صدا ميزنم .... خودم با خودم زندگي ميكنم، خودم با خودم

 ميگم و ميشنوم و مي خندم ! خيلي دلم از دست دنيا گرفته، صداي

 تو رو ديگه كم ميشنوم .... خودم با خودم درد و دل ميكنم تا از گريه از

 قصه از غم دورت خوابم ببره، ميدونم كه نميفهمي بعد از تو زندگي

 براي من چقدر سخت ميگذره ....

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۷:۱۴ توسط:عابد موضوع:

دلنوشته هاي غمگين

اين روزها كه همه چيز گران شده است
ديگر كسي خريدار حرف هايم نيست
همه چيز گران شده
قلب ها گران تر از همه
سيري چند دل مي فروشي؟
يا كه بهاي قلب شكسته چقدر است؟

 

باز باران
مي خورد بر شانه هايم بي بهانه
باز تنها
تا به كي در اوج غم ها
آسمانم بي ستاره
باز گريه
در سكوت سرد شب ها
قلب عاشق پر ز غوغا

قطره قطره
خاطرات اشك و آهم مي چكد از چشم تارم
نرمه نرمه
لحظه لحظه
بال پروازم به سويت رو به پرواز شبانه
تكه تكه
مي شود اين قلب زارم در نبودت بي ترانهحل و هواي اين روزهاي من حال و  هواي دوران است
سكوت و تاريكي ، هواي دم كرده و نفس بي نفس
حال و هواي اين روزهاي من
حال و هواي ته سيگار آب خورده
ماشين هاي مدل بالا صدا بي صدا
حال و هواي اين روزهاي من
سكوت است و سكوت
نوا بي نوا
قدم مي زنم در كوچه باغي قديمي
به اميد هوايي كه شايد هوا باشد

شامي بس غريبانه است
شايد اين روزهاي من همان شام غريبان است كه مي گويند
غريبانه مي نوشم از جام تهي
در خيال سر مي كنم
مست و بي هوش
مي بيني كه چگونه از هيچ مست شدم؟


 


صداي سكوت در سرسراي قلبم پيچيده
كمي گوش بده
از تنهايي بي صدا فرياد مي زند
تويي كه قفل دل شكاندي و رفتي
دلت شد جايگاه هر آلوده دل
من بر قلب خود قفلي زدم
تا كه هيچ قدمي رد پاي تو را محو نكند

 

جرعه جرعه اين تنهايي را به خوردم دادند
مگر من مي خواستم اين جام پر از خالي را سر بكشم
تنگ مي شود دلم براي آن قفس
همان كه در عين بي هوايي
هوايي داشت كه شايد كسي مرا مي خواست
كسي كه مرا در بند كرده بود حالا نيست در اين حوالي

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۷:۱۳ توسط:عابد موضوع:

دختري نابينا

 

يه دختر نابينايي توي اين دنياي نامرد زندگي ميكرد،دختره يه دوس پسري داشت  

كه عاشق هم بودن هميشه ميگفت اگه من بينا بودم باهاش ميموندم!تا اينكه يكي

پيدا شد چشماشو به اون داد،دختره حالا خوشحال بود اما وقتي ديد دوست پسرش

نابيناست تنهاش گذاشت!برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۷:۱۲ توسط:عابد موضوع:

دفتر عشق بسته شد

دفتر عشـــق كه بسته شـد
ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــ دم
خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
به پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
اونيكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــود
بد جوري تو كارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــد
براي فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــت
حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــد زدم
غــرور لعنتي ميگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــت
بازي عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــدم

از تــــو گــــله نميكنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــم

از دســـت قــــلبم شاكيـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاريكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــيم
دوسـت ندارم چشماي مــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــ ــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه

دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
بزن تير خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواين التماسرو
……………
………
…...

.

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۷:۱۲ توسط:عابد موضوع: