طراحي سايت

 نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

اخرين لحظه

 

حرفهاي آخرت را زدي و رفتي ؟
ميگذاشتي  من نيز حرفهايم را برايت بگويم
لحظه اي صبر ميكردي تا براي آخرين بار چشمهايت را ببينم ،
حتي اگر شده در خيالم دستهايت را بگيرم

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۳۸ توسط:عابد موضوع:

عشق در قلب ما

 

 

 

هر شب مرا با خود ميبري
ميبري به جايي كه تاريك است و روشنايي آن تويي
هرشب مرا به اوج ميبري
ميرسيم به جايي كه نگاهت هميشه آنجا بود
ما يكي شده ايم با هم
هميشگي شده عشقمان، بگو از احساست براي من…
هميشه ميگويم تو تا ابد برايم يكي هستي ،
يكي كه عاشقانه دوستش دارم ، يكي كه برايم يك دنياست….
دنياي زيبايي كه درون آنم
ببين يك ديوانه دائم نگاهش به چشمان توست ، من همانم!

.

 

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۳۷ توسط:عابد موضوع:

همراه عشقم

 

 

قلبم را دادم به تو كه عشق مني ، با تو آمدم، آمدم تا جايي كه تو ميخواهي، با تو مي آيم ، مي آيم به هر جا كه بروي ، با تو ميروم ، ميروم هر جا كه بروي….
همه جا با توام ، نيست جايي كه بي تو باشم ، نيست هوايي كه بي تو نفس كشيده باشم
نيست يادي در قلبم جز ياد تو ، نيست مهري جز مهر تو در دلم
چشمانم هنوز غرق نگاه زيباي تواند، آنچه پنهان است در پشت نگاهت دنياي عاشقانه من است
همه جا با توام ، آنجا و اينجا در قلبم ، اينجا و آنجا در قلبت ، مي تابم و و ميتابي ، ميمانم و ميماني، ميدانم و ميداني كه چقدر هم تو مرا دوست داري ، هم من ديوانه توام…
چه خوب ميفهمي در دلم چي ميگذرد ، چي خوب معنا ميكني نگاهم را ، چه عاشقانه ميشنوي حرفهايم را
پاسخ دل گرفته ام را با عشق ميدهي، وقتي دلتنگم ، خبر داري از دل تنگم ، وقتي تشنه ديدارم ، سيراب ميكني مرا عشقم
همه جا با هميم ، نيست جايي كه بي تو باشم ، نيست راهي كه بي تو رفته باشم…
همه جا خاطره ، همه جا عشق ، همه جا عطر حضور تو ، جايي نيست كه نباشد عطر نفسهاي تو
همه جا خاطره ، جايي نيست كه نمانده باشد يادي از تو….
تويي كه جان داده اي به تنم و اين ياد تو است كه نفس ميدهد به اين تني كه روحش در وجود تو است
روح عشق در وجودمان، اين است روزهاي زندگي مان ، با عشق روزمان شب ميشود و با ياد هم شبهايمان را سر ميكنيم…
همه جا با توام ، تو اينجا هميشه در قلبمي و من آنجا باز هم به عشقت نفس ميكشم

 

 

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۳۷ توسط:عابد موضوع:

نگاه من

 

 

 

در خلوت دلم ، در همنشيني با غمها ببين كه چگونه ميريزد اشك از اين چشمها

اين چشمهاي خيس ، همان چشمهاييست كه تو خيره به آن بودي در لحظه ديدار

ميفهمي معناي دلتنگ شدن را ، ميفهمي معني انتظار را؟

.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۳۷ توسط:عابد موضوع:

مسافري از بهشت

 

 


خدايا اين فرشته مهربان كيست كه از آسمان برايم هديه كرده اي؟
اين چه گلي است كه در هر چهار فصل گل است ؟
اين چه ماهي است كه در روزها هم در آسمان است و نور ميدهد؟
اين چه چهره اي است كه در آن پر از روشنايي و زيبايي است؟
اين چه پروانه اي است كه اينقدر رنگارنگ و زيباست؟
اين چه ستاره اي است كه در بين تمام ستاره ها درخشان تر است؟
خدايا اين چه عشقي است كه جانم ديوانه او شده؟
چقدر مهربان است مهر و محبت در وجود اوست.
هديه خداوند براي من از بهشت است ، فرشته اي كه مسافر بهشت است.
خدا برايم اين مسافر را از بهشت فرستاده تا براي هميشه اين مسافردر قلبم بماند.او بهشت را ديده و مي داند چقدر زيباست!  

 


خدايا اين مسافر كيست كه اينقدر قلبش از محبت مي تپد و او كيست كه اينقدر از چشمانش مرواريد مي ريزد ، از دستانش گرما احساس مي شود ، و از نگاهش عشق خوانده ميشود؟
او كيست كه آمده در قلبم و غوغا به پا كرده و مرا ديوانه خودش كرده؟
او از سرزمين رويايي آمده سرزميني كه همه آرزوي ديدن آن را دارند.
او از بهشت آمده با كوله باري از اميد و آرزو آمده.
با ابرها همسفر بوده ابرهايي كه رنگين كمان ريلهاي آن بودند.
من افتخار ميكنم عاشق فرشته و مسافري از بهشت خداوند شده ام!برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۳۶ توسط:عابد موضوع: