نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

دل نوشته خواب عشق

 

خوابم مياد…

 

سرم رو پاي عشقمه…

 

خمار خوابم …

 

دارم بيهوش ميشم…

 

آره بيهوش ميشم…

 

بعد از ۵دقيقه بيدارم ميكنه…

 

ميگه: پاشووو…

 

پاشوووو…

 

دلم برات تنگ شده… اگه پانشي قهر ميكنما…

 

بعدش از خواب شيرين پاشم…

 

ميگه:حالا بوسم كن بعد بخواب!

 

اونوقت بعد از اون بوسه تازه مي فهمي خواب شيرين يعني چي…!!

 

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۲۱ توسط:عابد موضوع:

! (متن خواندني) احساسي

 احساس عاشقي

 

 

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ!

 

 

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ!
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ،
ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩ ..
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ……. ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ …… ﻭ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ……. ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ……. ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ …….. ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻣﯿﺰ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ …….. ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻧﺴﻮﯼ ﺧﻂ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ

 

ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢﻣﺎ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ….

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۲۰ توسط:عابد موضوع:

عشق بنفشه اي

كاش به جاي اين همه باشگاه زيبايي انداميه باشگاه زيبايي افكار هم داشتيم مشكل امروز ما اندام ها نيستن ،   افكارها هستند  

!…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر روزي عاشق شدي …قصه ات را براي هيچكس بازگو نكن …اين روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت كرده ……!…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم قــــــــــد شديم …خدا ميداند چه چيزهايي را زير پاهايم گذاشتم ……

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزگاريست همه عرض بدن مي خواهندهمه از دوست فقط چشم و دهن مي خواهندديو هستند ولي مثل پري مي پوشندگرگ هايي كه لباس پدري مي پوشندآنچه ديدند به مقياس نظر مي سنجندعشق ها را همه با دور كمر مي

 

سنجندخوب طبيعيست كه يكروزه به پايان برسدعشق هايي كه سر پيچ خيابان برسد

گل بنفشه : هميشه به ياد من باش

 

 

 

فروتني ؛ وفاداري ؛ پرهيزكاري

گل بنفشه: نشانه آنست كه عاشق از دلدارش مي خواهد با او مهربان باشد اورادوست بدارد و در رنج و شادمانيش شريك و سهيم باشد.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۱۷ توسط:عابد موضوع:

سخن عشق

          

به هركجاي عشق رسيدي   صدا كن مرا

دوست دارم يك شبه هفتاد سال پير شوم

در كنار خياباني بيايستم

تو مرا بي آنكه بشناسي از ازدحام تلخ خيابان عبور دهي

هفتاد سال پير شدن يك شبه به حس گرمي دست هاي تو

هنگامي كه عبور مي دهي بي آنكه بشناسي …مي ارزد…!!  

 

 

دلــــــــــــــــم گرفته است به ايوان مي روم و انگشتانــــــــــــــــم را بر پوســــــــــــــــت كشيده ي شب مي كشم! چراغ هاي رابطه تاريكــــــــــــــــند كــــــــــــــــسي مرا به آفتاب معرفي نخواهد كــــــــــــــــرد كسي مرا به ميهماني

گنجشكــــــــــــــــ ها نخواهد برد!

 

باز در كلبه عشق

عكس تو مرا ابري كرد

عكس تو لبخند بر لب داشت

ولي اشك چشم مراجاري كردبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۱۷ توسط:عابد موضوع:

اطلايه يكي از دوستان

 به اطلاع ميرساند طي توهين بي سابقه به 

ساحت مقدس حضرت امام علي النقي عليه السلام كه توسط

مزدور خوك صفت انگليسي شاهين نجفي صورت گرفته است

زماني كه اسم مقدس اين امام معصوم را با نامهاي نقي و امام نقي

در جست و جوگر گوگل سرچ ميكنيم همراه با چهره ها و عكسهاي زننده ظاهر ميشود..

(خودتون امتحان كنين)

توجه داشته باشيد دوستاني كه وب دارند

پوسترهاي زيبا از امام هادي عليه السلام را با برچسب

هادي نقي ,  naghi , امام نقي , imam naghi , امام نقي(ع) , emam naghi

در وب خود قرار دهند تا از ادامه اين حركت زشت جلوگيري شود...

 

 اين مطلب را گسترش دهيد...!

 

 

بچه ها توروخدا منتشر كنيد

       

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۶:۱۶ توسط:عابد موضوع: