طراحي سايت

 نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

بهراد شهریاری آهنگ هیس

حســی مــوزیکــ بــه روز شــد
Www.He3i.mihanblog.com
ســلام
بهــراد شهــریــاری آهنگـــ هیـــس
پیشنهـاد بـاری دانلـود

Hush Do not say anything


هـیســــ
دیگــه نمیخــوام
نگــام بیفــته بــازم بــه چشـمــــاتــ

آهنگ های غمگین هیس هیچی نگو

هیـــس
دیگــه نمیخــوام حتــی یــه لحظــه چیــزی بگــی
هیـس دیگــه نمیشـه بـازیچــه ی تــو بــه ســادگــی
مــن اونــ یکــه هــرچــی میگفتــن پشـت سـر تـو بــازم دوســت داشت
تــازه میفهمـم حــرفــای مـردم واقعـیت داشــت
تــو اونــی نبــودی کــه فکــر میکــردم بــاهات میمــونم
هــی خــودمـــو خــوردم دیدم نمیشــه
مــن نمیتــونم
نـــ] کــافیــه دیگــه ادامــه نــده بــه اون دروغــات
هـیســــ
دیگــه نمیخــوام
نگــام بیفــته بــازم بــه چشـمــــاتــ
Behrad Shahriyari HiSs
Hush Do not say anything

Www.Hessegham.mihanblog.com
Www.He3i.mihanblog.com

حســـی مــوزیکـــ و حــس غـــم
آهنگــ هــای غمگیـــن و احســاســی


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع:

علی اسحاقی غمگین ترین آهنگ

منـــم تنهــاتــریــن آدم
نــوشتـــم شعــرمـــو بــا غـــم
روی غمگیــن تـریـــن آهنگـــ
ســلام
آهنگــ جـدیدم البتــه زیـاد جـدید نیست
بنــام غمگیــن تریـن آهنگــ بــا صــدای خــودم
ترانــه و دکلمــه : علــی اسحــاقـــی
پیشنـهاد بـرای دانلــود
Saddest songs


علی اسحاقی غمگین ترین آهنگ

یــه روزی آرزوم ایـن بـــود بــزاره دســت تــوی دستــم
ولــی حــالا میخــوام کــه مــرگـــ
بشـــه هم بستـــر عشقـــم

هــه نــــه داش عشقــم سیخــی چنــده
میخـواستــم قــافیــه جــور شــه
اصــن در حــدی نیستــش کــه
بگـــم عشقــم بــه اون هــرزه

زیــادی خــورد شــدی حــرفــام حــق
بــزن زجــه
تـــو ایـن شعـرای دیـس لــاوم
چقــدر هــرزه شــدی ســاده
خیلـــی پستـــی کــردی خستـــم  قلــم بســـه خیلــی خســتم
خیلـــی خستـــم

Ali Es haghi Ghamgin Tarin Ahang
Saddest songs

Www.Hessegham.mihanblog.com
Www.He3i.mihanblog.com
حــس غــم و حســـی مــوزیکـــ
دانلـود اهنگــ هــای غمگیــن
خــواننــده هـای نـاشنــاس

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع:

علی اسحاقی میکس آهنگ های غمگین

ســلام
یـــه میکــس غمگیــن و احســاســی از آهنگــ هــای غمگیــن
علــی اسحـاقــی آهنگــ نـاله و فـریــاد
میکس : علــی اسحــاقــی
Time : 14 Min
حجم : 16Mb
پیشنهـاد میکنـم حتمـا دانلــود کنیــم

َََArrangement : Hesseghamدوســتان تــو ایــن میکس از آهنگــی خـوشتــون اومـد در قسمـت
نظـرات بگیـد بــزارم رو وبـــ

حتی به خوابم نمیای کاشکی بمیر میکس آهنگ های غمگین

قسمـتی از متـن آهنگــ هــا


حــس غــم تــوی دل مــا آدمــا
بگـــو از درد دل مــا عــاشقــا
.
میگــه دنیــای دل مــا عــاشقـا
مثــه گــور از سینــه تــاریک غــم

دفترچــه ی مــن خــاطاتــم گــل مــن رفتــی ز یــادم
زیــادم صــادق نبـودم
میدونــم عــاشق نبـودم

تـا فهمــیدی دلـم گیـره  زیـاد از حـد دوســت داره
بـه زیـر پــا گــذاشتــیشــون همــه حـرفـاتـو یکــ بــاره

خســتم از خــودم از روزگــارم
دیگــه بستـــه شــده راه هــای فـرارم
لعنــت بــه هــر چــی عشــق چــرا عــاشق شــدم
آخــه چقــدر تیغــو بکشــم رو رگــ خــودم

میکــس آهنگــ هــای ســوزنــاک و غمگیــن
از وبســایت حــس غــم و حســی مــوزیکـــ


Ali Eshaghi Naleo Faryad

Www.He3i.mihanblog.com
Www.Hessegham.mihanblog.com

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع:

جمشید آهنگ بارون

حســی مــوزیکـــ بــ ه روز شــد
Www.He3i.mihanblog.com
ســلام
آهنگـــ خــاطــره انگــیزاحســاســی و غمگیــن 
جمشــید بنــام بــارون
ایــن آهنگــ فدیمــی هســت
حتمــا دانلــود کنیــد

Rainیــادم میــاد کــه چشمــاتـــ چــه آتشــی بــه پــا کــرد
اون روز کــه زیــر بــارون نگــاهمــو صــدا کــرد

حس غم و حسی موزیک بارون میباره امشب زیر بارون

امــا یــه روز غمگیــن دلــت رو کنــدی بــردی
رفتــی یــه جــای دیگــه بــه دیگــری سپــردی
داره بــارون میبــاره دلم چــه بییقـرار
هــواتــ میخــواد دوبــاره اشکمــو در بیــاره
صــدای پــای بــارون کــه میپیچــه تــو نــاودون
منـــو رهــا میکنــه بــه اون گذشتــه هــامــون
بــارون میبــاره امشــب
بــارون میبــاره امشــب
یــاد گذشــته هــامـون بـرام میــاره امشـب

نــزار کــه جغــد حســرت رو بــوم مــن بخــونــه
نــزار مســافــر عشــق تـو کــوچــه هــا بمــونــه

Jamshid Baroon
Rain

Www.He3i.mihanblog.com
Www.Hessegham.mihanblog.com

آهنگــ هــای احسـاســی و غمگیــن
جــدیـد و قــدیمــی
خــواننـده هــای نـاشنـاسبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع:

محسن ابراهیم زاده آهنگ هنوزم

آهنگــ خــاطـره هــا از محســن در وبسایــت
حســی مــوزیکـــ
درخــواستــی
Www.He3i.mihanblog.com
ســلام
آهنگــ احســاســی هنــوزم بــا صــدای
محســن ابــراهیـم زاده
تنظیــم : مصطفــی مـومنــی

Stillآهنگ هنوزیم وقتی میخندی تنهایی میرم لب دریا ساحل دریا غروب غمگین دونفره

هنــوزم چشمـای تــو مثــل شبــای پــر ستـارستــ
هنــوزم خــاطـره هـاتـــ بــارم مثــه عمــر دوبــارستــ
هنــوزم وقتــی میخنــدی دلـم از شـادی میلرزه
هنــوزم بــا تــو نشستــن بــه همــه دنیــا مــی ارزه

Mohsen Ebrahim zade Hanoozam
Still

Www.He3i.lineblog.ir
Www.He30.rozblog.com

حســی مــوزیکـــ 
در لایـن بلاگــ . رزبلاگـــ . میهــن بلاگـــ 
آهنگــ هــای غمگیــن و احسـاســی


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع: