طراحي سايت

 نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

جديدترين و بهترين تصاوير ترول خنده دار94

ترول هاي خنده دار و تصاوير ترولي بامزه.

.

.

.

جوك جديد

.

.

.

.

جوك جديد

.

.

.

.

.

.

جوك جديد

.

.

.

.

.

.

جوك جديد

.

.

.

.

.

.

جوك جديد

.

.

.

.

.

.

جوك جديد

.

.

.

.

.

.

جوك جديد

.

.

سرگرمي

.

.

.

.

سرگرمي

.

.

.

.

سرگرمي

.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۵۰:۴۱ توسط:عابد موضوع:

آهنگ پيشواز ايرانسل از آلبوم پاييز تنهايي – احسان خواجه اميري

براي دريافت كد را به ۷۵۷۵ ارسال كنيد

آهنگ پيشواز

:

تنهايي | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۰۸
آهنگ پيشواز : پاييز | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۰۹
آهنگ پيشواز : پاييز ۲ | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۰
آهنگ پيشواز : عشق | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۱
آهنگ پيشواز : عشق ۲ | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۲
آهنگ پيشواز : هراس | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۳
آهنگ پيشواز : هراس ۲ | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۴
آهنگ پيشواز : عاشق | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۵
آهنگ پيشواز : عاشق ۲| كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۶
آهنگ پيشواز : حس | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۷
آهنگ پيشواز : حس ۲| كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۸
آهنگ پيشواز : ديوونگي | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۹
آهنگ پيشواز : ديوونگي ۲ | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۰
آهنگ پيشواز : ساده | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۱
آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۲
آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم ۲| كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۳
آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم ۳ | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۴
آهنگ پيشواز : درد | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۵
آهنگ پيشواز : درد ۲| كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۶
آهنگ پيشواز : گذشته ها | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۷
آهنگ پيشواز : گذشته ها ۲ | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۸
آهنگ پيشواز : تاوان| كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۹
آهنگ پيشواز : تاوان ۲| كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۳۰

.

.

.

آواي انتظار همراه اول از آلبوم پاييز تنهايي – احسان خواجه اميري

براي دريافت كد را به ۸۹۸۹ ارسال كنيد

آهنگ پيشواز

:

تنهايي | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۱
آهنگ پيشواز : تنهايي ۲ | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۲
آهنگ پيشواز : پاييز | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۳
آهنگ پيشواز : پاييز ۲ | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۴
آهنگ پيشواز : عشق | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۵
آهنگ پيشواز : عشق ۲ | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۶
آهنگ پيشواز : عشق ۳ | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۷
آهنگ پيشواز : هراس | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۸
آهنگ پيشواز : هراس ۲ | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۹
آهنگ پيشواز : عاشق | كد فعال سازي: ۷۱۵۳۰
آهنگ پيشواز : عاشق ۲| كد فعال سازي: ۷۱۵۳۱
آهنگ پيشواز : حس | كد فعال سازي: ۷۱۵۳۲
آهنگ پيشواز : حس ۲| كد فعال سازي: ۷۱۵۳۳
آهنگ پيشواز : ديوونگي| كد فعال سازي: ۷۱۵۳۴
آهنگ پيشواز : ديوونگي ۲ | كد فعال سازي: ۷۱۵۳۵
آهنگ پيشواز : ساده | كد فعال سازي: ۷۱۵۳۶
آهنگ پيشواز : ساده | كد فعال سازي: ۷۱۵۳۷
آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم| كد فعال سازي: ۷۱۵۳۸
آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم ۲ | كد فعال سازي: ۷۱۵۳۹
آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم ۳ | كد فعال سازي: ۷۱۵۴۰
آهنگ پيشواز : درد | كد فعال سازي: ۷۱۵۴۱
آهنگ پيشواز : درد ۲| كد فعال سازي: ۷۱۵۴۲
آهنگ پيشواز : گذشته ها | كد فعال سازي: ۷۱۵۴۳
آهنگ پيشواز : گذشته ها ۲ | كد فعال سازي: ۷۱۵۴۴
آهنگ پيشواز : تاوان | كد فعال سازي: ۷۱۵۴۵
آهنگ پيشواز : تاوان ۲| كد فعال سازي: ۷۱۵۴۶برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۵۰:۴۰ توسط:عابد موضوع:

آهنگ پيشواز ايرانسل از آلبوم پاييز تنهايي – احسان خواجه اميري

براي دريافت كد را به ۷۵۷۵ ارسال كنيد

    آهنگ پيشواز : تنهايي | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۰۸     آهنگ پيشواز : پاييز | كد فعال سازي:    ۳۳۱۸۱۰۹     آهنگ پيشواز : پاييز ۲ | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۰     آهنگ پيشواز : عشق | كد فعال سازي:  ۳۳۱۸۱۱۱     آهنگ پيشواز : عشق ۲ | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۱۲     آهنگ پيشواز : هراس | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۱۳     آهنگ پيشواز : هراس ۲ | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۱۴     آهنگ پيشواز : عاشق  | كد فعال سازي:  ۳۳۱۸۱۱۵     آهنگ پيشواز : عاشق ۲| كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۱۶     آهنگ پيشواز : حس | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۱۷     آهنگ پيشواز : حس ۲| كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۱۸     آهنگ پيشواز : ديوونگي | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۱۹     آهنگ پيشواز : ديوونگي ۲ | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۲۰     آهنگ پيشواز : ساده | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۲۱     آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۲۲     آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم ۲| كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۲۳     آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم ۳ | كد فعال سازي: ۳۳۱۸۱۲۴     آهنگ پيشواز : درد | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۲۵     آهنگ پيشواز : درد ۲| كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۲۶     آهنگ پيشواز : گذشته ها | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۲۷     آهنگ پيشواز : گذشته ها ۲ | كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۲۸     آهنگ پيشواز : تاوان| كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۲۹     آهنگ پيشواز : تاوان ۲| كد فعال سازي:   ۳۳۱۸۱۳۰

.

.

.

آواي انتظار همراه اول از آلبوم پاييز تنهايي – احسان خواجه اميري

براي دريافت كد را به ۸۹۸۹ ارسال كنيد

    آهنگ پيشواز : تنهايي | كد فعال سازي:   ۷۱۵۲۱     آهنگ پيشواز : تنهايي ۲ | كد فعال سازي:   ۷۱۵۲۲     آهنگ پيشواز : پاييز | كد فعال سازي:    ۷۱۵۲۳     آهنگ پيشواز : پاييز ۲ | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۴     آهنگ پيشواز : عشق | كد فعال سازي:  ۷۱۵۲۵     آهنگ پيشواز : عشق ۲ | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۶     آهنگ پيشواز : عشق ۳ | كد فعال سازي: ۷۱۵۲۷     آهنگ پيشواز : هراس | كد فعال سازي:   ۷۱۵۲۸     آهنگ پيشواز : هراس ۲ | كد فعال سازي:   ۷۱۵۲۹     آهنگ پيشواز : عاشق  | كد فعال سازي:  ۷۱۵۳۰     آهنگ پيشواز : عاشق ۲| كد فعال سازي:   ۷۱۵۳۱     آهنگ پيشواز : حس | كد فعال سازي:   ۷۱۵۳۲     آهنگ پيشواز : حس ۲| كد فعال سازي:   ۷۱۵۳۳     آهنگ پيشواز : ديوونگي| كد فعال سازي:   ۷۱۵۳۴     آهنگ پيشواز : ديوونگي ۲ | كد فعال سازي:   ۷۱۵۳۵     آهنگ پيشواز : ساده | كد فعال سازي:   ۷۱۵۳۶     آهنگ پيشواز : ساده | كد فعال سازي:   ۷۱۵۳۷     آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم| كد فعال سازي:   ۷۱۵۳۸     آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم ۲ | كد فعال سازي:   ۷۱۵۳۹     آهنگ پيشواز : چشمامو مي بندم ۳ | كد فعال سازي: ۷۱۵۴۰     آهنگ پيشواز : درد | كد فعال سازي:   ۷۱۵۴۱     آهنگ پيشواز : درد ۲| كد فعال سازي:   ۷۱۵۴۲     آهنگ پيشواز : گذشته ها | كد فعال سازي:   ۷۱۵۴۳     آهنگ پيشواز : گذشته ها ۲ | كد فعال سازي:   ۷۱۵۴۴     آهنگ پيشواز : تاوان | كد فعال سازي:   ۷۱۵۴۵     آهنگ پيشواز : تاوان ۲| كد فعال سازي:   ۷۱۵۴۶برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۵۰:۴۰ توسط:عابد موضوع:

اس ام اس هاي جديد روز 94

دلم را شكست

غرورم را له كرد

آينده ام را تباه كرد!

حالا با يك ببخشيد مي خواهد حلالش كنم !

اس ام اس جديد

sms jadid

“ياد”
ميراث قشنگيست

كه
 “دل”
 وارث اوست !

اس ام اس جديد

sms jadid

دوره دوره گرگ هاست..

مهربان كه باشي ، مي پندارند دشمني!

گرگ كه باشي خيالشان راحت ميشود از خودشاني!


ما تاوان گرگ نبودنمان را ميدهيم

اس ام اس جديد

sms jadid

سلامتي اوني كه ميدونه شماره ما به دردش نميخوره

اما دلش نمياد پاكش كنه

اس ام اس جديد

sms jadid

وقتى در صندوقچه خاطرات پنهانت ميكنند

يعنى هنوز هستى!

اس ام اس جديد

sms jadid

جوك جديد

خورشت قرمه سبزي و خورشت كرفس

مثل بچه هاي يه خانواده هستن كه يكيشون دكتر شده

اون يكي هم توي سبزي فروشي شاگردي ميكنه

اس ام اس جديد

sms jadid

از آشناييمون دوسال گذشت

وابستگي شديدي بهت پيداكردم

درسته ماهي يه بار بيشتر نميبينمت

ولي خدا ميدونه واسه همين يبار چطور چشم انتظارتم

پس تركم نكن تو حق من هستي

دوستت دارم يارانه عزيز

اس ام اس جديد

sms jadid

ناشنوا باش

وقتى همه از محال بودن آرزوهات حرف ميزنن!

اس ام اس جديد

sms jadid

شماره عوضى نبود!

صدا عوضى نبود!

چيزى اما عوض شده بود

جمله ها كوتاه تر شده بودند!

اس ام اس جديد

sms jadid

من مرده ام

با نسيم خاطره اى گاهى تكانى ميخورم

همين!

اس ام اس جديد

sms jadid

گاهى وقتا چقدر دير مي فهميم كه

زندگى را از مصرع دوم شروع كرده ايم!

اس ام اس جديد

sms jadid

“تو” كه باشي بس است

مگرمن جز”نفس”چه ميخواهم؟برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۵۰:۳۹ توسط:عابد موضوع:

جوكهاي خنده دار لاين و وايبر

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

دست بهم بزني جيغ ميزنم . . . چيزي نيست جزوه درسيمه يه ذره غريبي ميكنه !!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

الان كه خوب فكر ميكنم ميبينم ديگه جوك هاتون خوشحالم نميكنه ، عادى شده برام شماره حساب ميدم واسم پول بريزيد شايد خوشحال شدم !

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

هي فلاني اگه براي به دست آوردنِ كسي داري ميدوي آروم بُدو … آروم تر !! شايد يكي هم براي بدست آوردنِ تو ؛ داره ميدوه منم كه سرِ جام يه مدتيه ايستادم ؛ اَصن هيچ كي رَدَم نشده از اين محدوده ؛ حالا موندم وايسم يا بدووم

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

تصميم داشتم يه عصر آخر هفته همتونو دعوت كنم كافي شاپ بعد باخودم گفتم به يه چيزي دعوتتون كنم كه براتون يه سودي داشته باشه شام و كافي شاپ كه فقط چاقتون ميكنه و براي سلامتي ضرر داره پس تصميم گرفتم شما را به ايمان و تقوا و دوري از گناه دعوت ميكنم پس اتقوا الله …

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻯ ﺷﻤﺎﻡ ﻳﻪ ﻛﻴﻒ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺳﻨﺪﺍ ﺭﻭ ﺗﻮﺵ ﻣﻴﺬﺍﺭﻳﻦ؟! ﻻﻣﺼﺐ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻩ !!!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

زندگي انقدر پر استرس هست كه : “ز گهواره تا گور ناخن بجو” صحيح‌تره

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﭽﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﺘﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﭘﯿﺪﺍﺷﺪﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺪﺍﻡ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻃﻮﺭﯼ ﻣﯿﺰﺩﻧﻢ ﮐﻪ …! ﺁﻗﺎ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺑﻐﺾ ﺭﺍﻩ ﮔﻠﻮﻣﻮ ﺑﺴﺖ !!!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

ﺗﻮ ﺧﺎﺭﺝ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﭼﻨﺪﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺖ ؟ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﮕﻦ : ﮐﺮﻩ ﺧﺮ … ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺭﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ !؟؟

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

دقت كردين زن و شوهرا وقتي با هم خوبن به هم ميگن ديونه غلط كردي بيشور خل و چل وقتي باهم بد ميشن : شما خودت فرمودي نخير آقاي محترم هر طور ميلتونه خانم مملكت نيست كه ديوونه خونس

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﯿﺲ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﮔﻔﺖ : ﺍﺳﺘﺎﺩ ! ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﺵ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟!!! ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩ …

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮﭘﺰ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻭ ” ﺟﻌﻔﺮ ﻟﭙﻪ ﭘﺰ ” ﺑﻮﺩﻩ !؟  

 

جوكهاي لاين و وايبر

. . . . اين توش جك نداشت پوچ بود شانسه ديگه

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

يكي داشت توي خيابون راه مي رفت با خودش گفت به به چه روز خوبي چه هواي عالي اي چه دنياي قشنگي به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي گرفتنش!!!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

پسره استايلش مثل فرغونيه كه ازطبقه 12أم افتاده سربازيشو باعقل ناقصش معافيت گرفته ، اونوقت واسه بي شوهري جك ميگه!!! خب كلنگ، موجود ناشناخته ي جنگل هاي ماداگاسكار، بيل بدون دسته … اگر قراره تو شوهر باشي كه دختره وبا بگيره زندگيش قشنگتره! والاااا

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

اس ام اس دادن پسرا: سلام عشقم زيباي من! دلم واست تنگ شده بود بدون كه جسم و روحه من فقط مال خودته عشقم . . . send to: مريم،راضيه،نگار،سحر،پارميدا،پروانه،شيدا،مهسا،شادي،مينا،نرگس..!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

يارو... خواب ديدم با خانمم رفتيم پاساژ هي اون ميخره هي من كارت ميكشم . . . يهو از خواب پريدم دو سه بار موجودي گرفتم … آخرش بانك گفت: بخدا خواب ديدي تو اصن زن نداري بگير بكپ…!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

تو اين فيلم خارجيا ميخوان بچه رو شاد كنن يه دونه شكلات در ميارن ميدن بهش! حالا عموي ما مي خواست ما رو شاد كنه پلكاشو برمي گردوند ما عين سگ مي ترسيديم

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

مورد داشتيم يارو رفته فروشگاه لوازم يدكي گفته: چماق زير صندلي نيسان سمت راننده داريد؟؟ ميگن فروشنده خودشو تو انبار مخفي كرده نور بهش ميخوره جيغ ميكشه!!!!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

ما در ايران افتخار داشتن بزرگترين فروشگاه متحرك جهان( متروى تهران) رو داريم اما ديده شده برخى افراد سود جو ازش به عنوان وسيله نقليه استفاده ميكنند.

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﻔﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻔﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﮐﺸﯿﺪﯾﻦ !؟ ﮔﻔﺘﻪ تقريبا ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ .. ! ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻔﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﻻﯼ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯿﺎﺩ! ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﻧﯿﻮﻓﺘﺎﺩﻩ ميگه من كلاغم!!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ: ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﺯﻧﺠﯿﺮ ﭼﺮﺥ ﺁﻟﻤﺎﻥ: ﭼﺮﺍﻍ ﺧﻄﺮ، ﮐﭙﺴﻮﻝ ﺿﺪ ﺁﺗﺶ، ﺯﻧﺠﯿﺮ ﭼﺮﺥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ: ﺟﻌﺒﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ، ﭼﺮﺍﻍ ﺧﻄﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ: ﻗﻠﯿﻮﻥ، ﺯﻏﺎﻝ، ﻣﻨﻘﻞ، ﺑﺎﺩﺑﺰﻥ، ﯾﻪ ﭼﻤﺎﻕ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻋﻮﺍ… ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

به مامانم ميگم چرا تو خونه همش دمپايي پات ميكني ؟ ميگه: يه كابوي هيچوقت از اسلحه اش دور نميمونه منم قانع شدم ، چون مسلح بود!!!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

روزي شخصي نزد بزرگي رفت و گفت سوالي دارم كه نميتوانم جلوي جمع بگويم. بزرگ حاضران را بيرون كرد و شخص سوالش را پرسيد. ولي چون همه رفته بودند بيرون كسي نميدونه چه سوالي كرد و چه جوابي شنيد!! شرمندتون شدم ببخشيد!!

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

ميدونين افريقايي ها به جوراب مشكي چي ميگن؟ . . . ميگن جوراب رنگ پا

.

. نگيد ميدونستيم كه دلخور ميشم!! تا اكتشافي ديگر، خدا يارو نگهدارتان

 

 

جوكهاي لاين و وايبر

 

همكارم تعريف ميكنه ميگه توي مترو يه پيرزنه رو ديدم ميگفت من ۵ تا بچه داشتم ! . . دو تاشون اسير شدن و سه تاشونم مفقود الاثر . . همكارم ميگفت همه ي خانوما تحت تاثير قرار گرفته بوديم كه چه شيرزنه صبوريه ! . . بعد پيرزنه ادامه ميده كه دو تا دختر داشتم كه ازدواج كردن اسير شدن سه تام پسر داشتم كه ازدواج كردن شدن مفقودالاثر !!!برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۵۰:۳۹ توسط:عابد موضوع: