طراحي سايت

 نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

روش هاي خوردن آلت تناسلي زن و مرد

اصلا دليل خوردن و ليسيدن واژن و نقاط حساس بدن زن چيست! در بيشتر رابطه هاي جنسي معمولا آقايان بسيار سريع تر از زنان و شريك جنسي خود ارضاء مي شوند، كه اين موضوع در بيشتر موارد باعث به وجود آمدن استرس زياد در مردان، هنگام مقاربت و در نتيجه كاهش كيفيت رابطه جنسي بين شركاي جنسي مي شود. معمولا بيشتر شركاي جنسي بعد از مدت كوتاهي به اين نتيجه مي رسند، زماني يك رابطه جنسي براي هر دوي آن ها رضايت بخش مي باشد كه هر دوي آن ها در پايان رابطه ارضاء شوند.

بيشتر مردان بر اين باورند كه مشكل زود انزالي دارند و به همين دليل است كه نمي توانند به شريك زندگيشان يك رابطه جنسي رضايت بخش ارائه دهند. اما واقعيت اين است در اكثر موارد مشكل زود انزالي مردان ريشه در مشكلات رواني آن ها و شيوه هاي غلط در هنگام نزديكي دارد. بهتر است بدانيم در هنگام نزديكي معمولا مردان بسيار زودتر و آسانتر از زنان تحريك مي شوند و اين موضوع يكي از دلايل اصلي زودتر ارضاء شدن مردان از زن ها است.

براي حل مشكل عدم هماهنگي زمان ارضاء بين شما و شريك جنسيتان تنها كافي است، او را نيز همانند خودتان در ابتداي شروع مقاربت بيشتر تحريك كنيد. از اين جهت، خوردن و ليسيدن نقاط حساس بدن زنان مانند لاله گوش، گردن، سينه ها و واژن مي تواند در كاهش زمان ارضاء زنان نقش چشم گيري داشته باشد.

خوردن و ليسيدن واژن (آلت تناسلي زن) از نظر پزشكي

 

خوردن و ليسيدن واژن زن با رعايت نكات پزشكي باعث تحريك شديد وي در رابطه جنسي مي شود. جدا از ديدگاه اسلامي، از نظر پزشكي به دليل وجود عفونت هاي قارچي در واژن برخي از زنان كه در بيشتر موارد در ابتدا بيماري بدون علائم در آنان است، خوردن و ليسيدن واژن زن توصيه نمي شود و بيشتر سعي مي شود تا مردان را به خوردن نقاط حساس ديگر بدن زن مانند لاله گوش، گردن و سينه ها جهت افزايش تحريك و كاهش زمان ارگاسم در بانوان تشويق كرد.

همچنين در صورتي كه از سلامت جسمي شريك جنسي خود مطمئن هستيد مي توانيد با رعايت نكات اوليه پزشكي مانند حمام رفتن و شستشوي واژن با صابون و يا شامپوي بدن قبل از نزديكي و يا استفاده از ژل آنتي باكتريال اقدام به خوردن و ليسيدن واژن نمائيد.

رابطه جنسي دهاني

آيا مكيدن دستگاه تناسلي زن براي مرد ضرري به لحاظ بهداشتي دارد؟ يعني ترشحاتي كه خارج مي شود و ناخودآگاه به درون دهان فرد هم مي رود، آيا ضرري براي مرد دارد و راه حل صحيح براي اينكه هم مقاربت دهاني انجام بشود و هم همسر را به اوج حالت رضايت بخش برساند و هم ضرري براي مرد نداشته باشد چيست؟


برچسب: ، خوردن اندام تناسلي زن توسط مرد، خوردن دستگاه تناسلي زن توسط مرد، خوردن دستگاه تناسلي زن ومرد، خوردن آلت تناسلي زن و مرد، خوردن الت تناسلي زن و مرد سك30، خوردن الت تناسلي زن و مرد لخت، خوردن الت تناسلي زن و مرد در، خوردن الت تناسلي زن و مرد music feature، خوردن الت تناسلي زن و مرد video، خوردن الت تناسلي زن و مرد برهنه، خوردن الت تناسلي زن و مرد عاشق، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ا، خوردن الت تناسلي زن و مرد ايراني، خوردن الت تناسلي زن و مرد ارديبهشت، خوردن الت تناسلي زن و مرد امريكايي، خوردن الت تناسلي زن و مرد ارتباط، خوردن الت تناسلي زن و مرد امروزي، خوردن آلت تناسلي زن و مرد آ، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ب، خوردن الت تناسلي زن و مرد بدون، خوردن الت تناسلي زن و مرد بدنساز، خوردن الت تناسلي زن و مرد بوسه، خوردن الت تناسلي زن و مرد بيابان، خوردن الت تناسلي زن و مرد با، خوردن الت تناسلي زن و مرد باهم، خوردن الت تناسلي زن و مرد بر، خوردن الت تناسلي زن و مرد بغل، خوردن الت تناسلي زن و مرد باربي، خوردن الت تناسلي زن و مرد بقل، خوردن آلت تناسلي زن و مرد پ، خوردن الت تناسلي زن و مرد پير، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ت، خوردن الت تناسلي زن و مرد تنها، خوردن الت تناسلي زن و مرد تو، خوردن الت تناسلي زن و مرد توبغل، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ث، خوردن الت تناسلي زن و مرد ثروتمند، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ج، خوردن الت تناسلي زن و مرد جذاب، خوردن الت تناسلي زن و مرد جوان، خوردن الت تناسلي زن و مرد جاكش، خوردن الت تناسلي زن و مرد جنگجو، خوردن الت تناسلي زن و مرد جن/زده، خوردن الت تناسلي زن و مرد جنگلي، خوردن الت تناسلي زن و مرد جنگي، خوردن الت تناسلي زن و مرد جذبه، خوردن الت تناسلي زن و مرد جان، خوردن الت تناسلي زن و مرد جداب، خوردن الت تناسلي زن و مرد جزاب، خوردن الت تناسلي زن و مرد جنده، خوردن الت تناسلي زن و مرد جنگ، خوردن الت تناسلي زن و مرد جنگي، خوردن الت تناسلي زن و مرد جادوگر، خوردن الت تناسلي زن و مرد جنگل، خوردن آلت تناسلي زن و مرد چ، خوردن الت تناسلي زن و مرد چگونه، خوردن الت تناسلي زن و مرد چاق، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ح، خوردن الت تناسلي زن و مرد حشري، خوردن آلت تناسلي زن و مرد خ، خوردن الت تناسلي زن و مرد خارجي، خوردن الت تناسلي زن و مرد خفن، خوردن الت تناسلي زن و مرد خوابيده، خوردن الت تناسلي زن و مرد خوشبخت، خوردن آلت تناسلي زن و مرد د، خوردن الت تناسلي زن و مرد داخل، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ذ، خوردن الت تناسلي زن و مرد ذليل، خوردن الت تناسلي زن و مرد ذليلي، خوردن الت تناسلي زن و مرد ذوب، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ر، خوردن الت تناسلي زن و مرد روي، خوردن الت تناسلي زن و مرد رقص، خوردن الت تناسلي زن و مرد رابطه، خوردن الت تناسلي زن و مرد روستا، خوردن الت تناسلي زن و مرد رو، خوردن الت تناسلي زن و مرد روي، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ز، خوردن الت تناسلي زن و مرد زيبا، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ژ، خوردن الت تناسلي زن و مرد ژله، خوردن الت تناسلي زن و مرد ژاپني، خوردن الت تناسلي زن و مرد ژاپني، خوردن آلت تناسلي زن و مرد س، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ش، خوردن الت تناسلي زن و مرد شهوتي، خوردن الت تناسلي زن و مرد شهوت، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ص، خوردن الت تناسلي زن و مرد صاحب، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ض، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضحك، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضرب، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضمن، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضيعة، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضيعه، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضربدري، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضب، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضغط، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضد، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضض، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضص، خوردن الت تناسلي زن و مرد ضاحي، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ط، خوردن الت تناسلي زن و مرد طلاق، خوردن الت تناسلي زن و مرد طريقت، خوردن الت تناسلي زن و مرد طلسم، خوردن الت تناسلي زن و مرد طاس، خوردن الت تناسلي زن و مرد طنز، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ظ، خوردن الت تناسلي زن و مرد ظرف، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ع، خوردن الت تناسلي زن و مرد عاشقانه، خوردن الت تناسلي زن و مرد عكس، خوردن الت تناسلي زن و مرد عاشف، خوردن الت تناسلي زن و مرد عشق، خوردن الت تناسلي زن و مرد عرب، خوردن الت تناسلي زن و مرد عريان، خوردن آلت تناسلي زن و مرد غ، خوردن الت تناسلي زن و مرد غمگين، خوردن الت تناسلي زن و مرد غار، خوردن الت تناسلي زن و مرد غريبه، خوردن الت تناسلي زن و مرد غيرت، خوردن الت تناسلي زن و مرد غول، خوردن الت تناسلي زن و مرد غيرتي، خوردن الت تناسلي زن و مرد غريب، خوردن الت تناسلي زن و مرد غير، خوردن الت تناسلي زن و مرد غم، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ف، خوردن الت تناسلي زن و مرد فانتزى، خوردن الت تناسلي زن و مرد فرشته، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ق، خوردن الت تناسلي زن و مرد قوي، خوردن الت تناسلي زن و مرد قد، خوردن الت تناسلي زن و مرد قهرمانان، خوردن الت تناسلي زن و مرد قلمي، خوردن الت تناسلي زن و مرد قديم، خوردن الت تناسلي زن و مرد قيافه، خوردن الت تناسلي زن و مرد قار، خوردن الت تناسلي زن و مرد قشنگ، خوردن الت تناسلي زن و مرد قابل، خوردن الت تناسلي زن و مرد قايق، خوردن الت تناسلي زن و مرد قجري، خوردن الت تناسلي زن و مرد قهوه، خوردن الت تناسلي زن و مرد قمي، خوردن الت تناسلي زن و مرد قاجار، خوردن الت تناسلي زن و مرد قدرتمند، خوردن الت تناسلي زن و مرد قديمي، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ك، خوردن الت تناسلي زن و مرد كارتنى، خوردن الت تناسلي زن و مرد كتك، خوردن آلت تناسلي زن و مرد گ، خوردن الت تناسلي زن و مرد گرگ، خوردن الت تناسلي زن و مرد گرگنما، خوردن الت تناسلي زن و مرد گربه، خوردن الت تناسلي زن و مرد گريه، خوردن الت تناسلي زن و مرد گي، خوردن الت تناسلي زن و مرد گرگي، خوردن الت تناسلي زن و مرد گريان، خوردن الت تناسلي زن و مرد گير، خوردن الت تناسلي زن و مرد گرافيكي، خوردن الت تناسلي زن و مرد گرمه، خوردن الت تناسلي زن و مرد گان، خوردن الت تناسلي زن و مرد گچ، خوردن الت تناسلي زن و مرد گالري، خوردن الت تناسلي زن و مرد گنده، خوردن الت تناسلي زن و مرد گوزو، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ل، خوردن الت تناسلي زن و مرد لحت، خوردن الت تناسلي زن و مرد لباس، خوردن الت تناسلي زن و مرد لختى، خوردن الت تناسلي زن و مرد لختي، خوردن آلت تناسلي زن و مرد م، خوردن الت تناسلي زن و مرد مست، خوردن الت تناسلي زن و مرد مصنوعي، خوردن الت تناسلي زن و مرد مسلمان، خوردن الت تناسلي زن و مرد مهربان، خوردن الت تناسلي زن و مرد مساوي، خوردن الت تناسلي زن و مرد مكمل، خوردن الت تناسلي زن و مرد موفق، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ن، خوردن الت تناسلي زن و مرد نزديكي، خوردن آلت تناسلي زن و مرد و، خوردن الت تناسلي زن و مرد و عاشقانه، خوردن الت تناسلي زن و مرد و لب، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ه، خوردن الت تناسلي زن و مرد هاي، خوردن الت تناسلي زن و مرد هوسباز، خوردن الت تناسلي زن و مرد هنگام، خوردن الت تناسلي زن و مرد هم، خوردن آلت تناسلي زن و مرد ي، خوردن الت تناسلي زن و مرد يخي، خوردن الت تناسلي زن و مرد يعني، خوردن الت تناسلي زن و مرد يا، خوردن الت تناسلي زن و مرد يك، خوردن الت تناسلي زن و مرد يونان، ، خوردن كس زن، خوردن كس زن ا، خوردن كس زن آ، خوردن كس زن ب، خوردن كس زن پ، خوردن كس زن ت، خوردن كس زن ث، خوردن كس زن ج، خوردن كس زن چ، خوردن كس زن ح، خوردن كس زن خ، خوردن كس زن د، خوردن كس زن ذ، خوردن كس زن ر، خوردن كس زن ز، خوردن كس زن ژ، خوردن كس زن س، خوردن كس زن ش، خوردن كس زن ص، خوردن كس زن ض، خوردن كس زن ط، خوردن كس زن ظ، خوردن كس زن ع، خوردن كس زن غ، خوردن كس زن ف، خوردن كس زن ق، خوردن كس زن ك، خوردن كس زن گ، خوردن كس زن ل، خوردن كس زن م، خوردن كس زن ن، خوردن كس زن و، خوردن كس زن ه، خوردن كس زن ي، خوردن كس زن a، خوردن كس زن b، خوردن كس زن c، خوردن كس زن d، خوردن كس زن e، خوردن كس زن f، خوردن كس زن g، خوردن كس زن h، خوردن كس زن i، خوردن كس زن j، خوردن كس زن k، خوردن كس زن l، خوردن كس زن m، خوردن كس زن n، خوردن كس زن o، خوردن كس زن p، خوردن كس زن q، خوردن كس زن r، خوردن كس زن s، خوردن كس زن t، خوردن كس زن u، خوردن كس زن v، خوردن كس زن w، خوردن كس زن x، خوردن كس زن y، خوردن كس زن z، خوردن كس زن &، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۱۱:۲۴:۵۰ توسط:عابد موضوع:

تصاوير پروفايل تلگرام،لاين،واتساب،بيتالك،فيسبوك،هاك،وايبر،

عكس پروفايل دخترونه


برچسب: عكس پروفايل، عكس پروفايل پسرانه، عكس پروفايل دخترونه، عكس پروفايل زيبا، عكس پروفايل تلگرام، عكس پروفايل فيس بوك، عكس پروفايل پسرونه، عكس پروفايل دختر، عكس پروفايل عاشقانه، عكس پروفايل غمگين، عكس پروفايل اينستاگرام، عكس پروفايل ايرانيها در فيس بوك، عكس پروفايل ايميل ياهو، عكس پروفايل اسكايپ، تغيير عكس پروفايل اينستاگرام، اندازه عكس پروفايل فيس بوك، انتخاب عكس پروفايل فيس بوك، ايده عكس پروفايل، عكس پروفايل واتس اپ، عكس پروفايل دختر ايراني، عكس پروفايل آموزنده، عكس پروفايل آقامون گفته، عكس پروفايل آقامون، عكس پروفايل آشپزي، عكس پروفايل آرامش، عكس پروفايل آقامون ميگه، عكس پروفايل آباني، عكس پروفايل آذر، عكس پروفايل آذرماهي، عكس پروفايل آرزو، عكس پروفايل باحال، عكس پروفايل با پرچم فرانسه، عكس پروفايل بامزه، عكس پروفايل براي واتس اپ، عكس پروفايل براي فيس بوك، عكس پروفايل براي ويچت، عكس پروفايل براي محرم، تغيير عكس پروفايل به زرافه، عكس براي پروفايل، عكس براي پروفايل واتس اپ، عكس پروفايل پسر، عكس پروفايل پرسپوليس، عكس پروفايل پسرا، عكس پروفايل پسر خوشگل، عكس پشت پروفايل، عكس براي پروفايل پسر، عكس براي پروفايل پسرونه، عكس براي پروفايل پسرانه، عكس پروفايل تنهايي، عكس پروفايل تولدم مبارك، عكس پروفايل تولد، عكس پروفايل توپ، تغيير عكس پروفايل فيس بوك، تنظيمات عكس پروفايل فيس بوك، تنظيم عكس پروفايل فيس بوك، تبديل عكس پروفايل به نقاشي، عكس پروفايل جالب، عكس پروفايل جديد، عكس پروفايل جذاب، عكس پروفايل جيميل، عكس هاي جالب پروفايل فيس بوك، عكس جديد پروفايل فيس بوك، عكسهاي جالب پروفايل، عكسهاي جديد پروفايل، عكس جهت پروفايل، عكس هاي پروفايل جالب، عكس پروفايل چشم، عكس پروفايل چادري، عكس پروفايل چهره، عكس پروفايل چيست، عكس پروفايل چت، عكس پروفايل چتر، عكس پروفايل چت ممنوع، عكس پروفايل چشم زيبا، عكس پروفايل چشمك، عكس پروفايل چديد، عكس پروفايل حروف انگليسي، عكس پروفايل حجاب، عكس پروفايل حيوانات، عكس پروفايل حقوقي، عكس پروفايل حسين، عكس پروفايل حسيني، عكس پروفايل حرفه اي، عكس پروفايل حاملگي، عكس پروفايل حميد، عكس پروفايل حروف، عكس پروفايل خفن، عكس پروفايل خوشگل، عكس پروفايل خود را بارگذاري كنيد، عكس پروفايل خنده دار، عكس پروفايل خشكل، عكس براي پروفايل خنده دار، عكس پروفايل دختر خوشگل، عكس پروفايل فيس بوك خنده دار، عكس هاي خفن پروفايل، عكس پروفايل دخترونه جديد، عكس پروفايل دخترونه شيك، عكس پروفايل دخترانه، عكس پروفايل در فيس بوك، عكس پروفايل در وايبر، عكس پروفايل دختر فيس بوك، عكس پروفايل در وي چت، عكس پروفايل ذخترونه، ذخيره عكس پروفايل ياهو، ذخيره عكس پروفايل ياهو مسنجر، ذخيره عكس پروفايل واتس اپ، ذخيره عكس پروفايل در وايبر، عكس پروفايل رمانتيك، عكس پروفايل رومانتيك، عكس پروفايل رويايي، عكس پروفايل رفاقتي، عكس پروفايل روز تولد، عكس پروفايل رفتن، عكس پروفايل روانشناسي، عكس پروفايل رسمي، عكس پروفايل رضا، عكس پروفايل رنگي، عكس پروفايل زمستاني، عكس پروفايل زرافه، عكسهاي پروفايل زيبا، عكس زيبابراي پروفايل، عكس زيباي پروفايل، عكسهاي زيبابراي پروفايل، عكس براي پروفايل زيبا، عكس هاي زيباي پروفايل، عكس براي زمينه پروفايل، ژست عكس پروفايل، عكس پروفايل سنگين، عكس پروفايل سياه، سايز عكس پروفايل فيس بوك، ساخت عكس پروفايل براي فيس بوك، ساخت عكس پروفايل فيس بوك، سايز عكس پروفايل در فيس بوك، ساختن عكس پروفايل كارتوني، ساخت عكس پروفايل، ساختن عكس پروفايل، سايز عكس پروفايل، عكس پروفايل شاخ، عكس پروفايل شاد، عكس پروفايل شيك، عكس پروفايل فوت شد، عكس پروفايل صورتي، عكس پروفايل صلوات، عكس پروفايل صاحب اين پروفايل مرد، عكس پروفايل صورت، عكس پروفايل صبح بخير، عكس پروفايل صورتي دخترونه، عكس پروفايل صبا، عكس پروفايل صاحب الزمان، عكس پروفايل ضايع، عكس پروفايل ضد حال، عكس پروفايل ضدحالي، عكس پروفايل ضد پسر، عكس پروفايل ضد دختر، عكسهاي ضايع پروفايل، عكس هاي ضايع پروفايل فيس بوك، عكس ضايع پروفايل فيسبوك، عكس پروفايل هاي ضايع، ضايعترين عكس پروفايل، عكس پروفايل طبيعت، عكس پروفايل طنز، عكس پروفايل طعنه دار، عكس پروفايل طبيعي، عكس پروفايل طراحي، عكس پروفايل طبيعت زيبا، عكس پروفايل طعنه آميز، عكس پروفايل طعنه، عكس پروفايل طبيعت زمستان، عكس پروفايل طب سنتي، عكس پروفايل عروسكي، عكس پروفايل عشقي، عكس پروفايل عاشورايي، چگونه عكس پروفايل را عوض كنيم، عكس عاشقانه پروفايل فيس بوك، عكس براي پروفايل عاشقانه، عكس پروفايل غم انگيز، عكس براي پروفايل غمگين، عكس پروفايل فانتزي، عكس پروفايل فانتزي دخترانه، عكس پروفايل فيس بوك كارتوني، عكس پروفايل فيس بوكي، عكس پروفايل فيس، عكس پروفايل فيس بوك عاشقانه، چگونه عكس پروفايل فيس بوك، عكس پروفايل قشنگ، قفل عكس پروفايل در فيس بوك، عكس هاي پروفايل قشنگ، قشنگترين عكس پروفايل، قفل عكس پروفايل، قفل عكس پروفايل فيسبوك، عكس پروفايل كارتوني، عكس پروفايل كلاسيك، عكس پروفايل كارتوني فيس بوك، عكس پروفايل كارتون، تبديل عكس پروفايل به كارتون، عكس كاور پروفايل، ساخت عكس پروفايل كارتوني، عكس زيبا براي كاور پروفايل، گذاشتن عكس در پروفايل كلوب، عكس پروفايل گروه، عكس پروفايل گل، گذاشتن عكس پروفايل فيس بوك، گرفتن عكس پروفايل ياهو، گذاشتن عكس پروفايل در اينستاگرام، گذاشتن عكس پروفايل در توييتر، گذاشتن عكس پروفايل در كلوب، گذاشتن عكس پروفايل در coco، گرفتن عكس پروفايل ياهو مسنجر، گالري عكس پروفايل، عكس پروفايل لاين، عكس پروفايل مردانه، عكس پروفايل مذهبي، عكس پروفايل مردونه، عكس پروفايل مشكي، عكس پروفايل مفهومي، عكس پروفايل مرگ، عكس پروفايل محرم، عكس پروفايل مرد، عكس مخصوص پروفايل، عكس مناسب پروفايل، عكس پروفايل نوشته دار، عكس پروفايل نوشته، عكس پروفايل ناز، عكس پروفايل ناب، عكس پروفايل ناراحتي، عكس پروفايل نقاشي، عكس پروفايل نامردي، عكس پروفايل ناراحت، عكس پروفايل ني ني، عكس پروفايل نوشتني، عكس پروفايل واتساپ، عكس پروفايل وي چت، عكس پروفايل وايبر، عكس پروفايل وبلاگ، عكس واسه پروفايل فيس بوك، عكس واسه پروفايل، عكس براي پروفايل وي چت، عكس براي پروفايل وبلاگ، عكس قشنگ واسه پروفايل، عكس پروفايل هنري، عكس پروفايل هاي زيبا، عكس پروفايل همراه بامتن، عكس پروفايل همسرانه، عكس پروفايل ها، عكس پروفايل همسر، عكس پروفايل هنري دخترونه، عكس پروفايل هكر، عكس پروفايل هاي جالب، عكس پروفايل هاي دخترانه، عكس پروفايل يلدايي، عكس پروفايل ياهو، عكس پروفايل ياحسين، عكس پروفايل ياسمن، عكس پروفايل يا مهدي، عكس پروفايل ياد خدا، عكس پروفايل يازهرا، عكس پروفايل يلدا مبارك، عكس پروفايل يك معمار، عكس پروفايل يعني چي، عكس پروفايل a، عكس پروفايل coco، عكس پروفايل در coco، گذاشتن عكس پروفايل coco، گذاشتن عكس پروفايل در coco voice، عكس پروفايل f، عكس براي پروفايل facebook، عكس پروفايل hd، عكس پروفايل h، عكس پروفايل love، عكس پروفايل m، عكس پروفايل n، دانلود عكس پروفايل nimbuzz، عكس پروفايل در outlook، عكس پروفايل r، عكس پروفايل s، عكس پروفايل sh، عكس پروفايل z، عكس پروفايل زيبا، عكس پروفايل دخترانه، عكس پروفايل همراه نوشته عكس، عكس پروفايل واتساپ، عكس پروفايل دختر، عكس پروفايل فيس بوك، عكس پروفايل تلگرام، عكس پروفايل دخترونه، عكس پروفايل قشنگ، عكس پروفايل پسرانه، عكس پروفايل پسرونه، عكس پروفايل عاشقانه و جالب، عكس پروفايل پسر، عكس پروفايل غمگين، عكس پروفايل عاشقانه، عكس پروفايلي، عكس پروفايل زيبا دختر، عكس پروفايل همراه نوشته، عكس پروفايل زيبا و خواندني، عكس پروفايل زيبا پسران، عكس پروفايل ا، عكس پروفايل ايرنا شايك، عكس پروفايل امام زمان، عكس پروفايل اميد گرجى، عكس پروفايل الناز، عكس پروفايل اهواز، عكس پروفايل امام رضا، عكس پروفايل ايرنا، عكس پروفايل آ، عكس پروفايل ب، عكس پروفايل براي شب امتحانات، عكس پروفايل با نمك و جذاب جديد، عكس پروفايل باحال، عكس پروفايل بسيار زيبا، عكس پروفايل بامزه، عكس پروفايل براي گروه، عكس پروفايل براى تلگرام پسرونه، عكس پروفايل با متن فلسفي زيبا، عكس پروفايل براي مزون لباس، عكس پروفايل براي تولد، عكس پروفايل براي شبهاي قدر، عكس پروفايل براى تلگرام، عكس پروفايل با متن، عكس پروفايل پ، عكس پروفايل پاليسي، عكس پروفايل ت، عكس پروفايل تيكه دار تنهايي، عكس پروفايل ث، عكس ثمر در عشق ممنوع، عكس ثريا زن شاه، عكس ثروت بابك زنجانيgooya، عكس ثريا قاسمي درگذشت هنرمندان در سال 92، عكس ثروتمندترين ايراني، عكس ثكثي، عكس ثريا اسفندياري، عكس ثريا حكمت، عكس ثريا پهلوي، عكس ثمر و محند، عكس ثريا قاسمي و فرزندش، عكس ثريا بختياري، عكس ثريا ملكه، عكس ثريا همسر شاه، عكس ثريا زن محمدرضاشاه، عكس ثمين، عكس ثمر، عكس ثريا قاسمي، عكس ثمر بازيگر عشق ممنوع، عكس ثريا اسفندياري بختياري، عكس پروفايل ج، عكس پروفايل جالب، عكس پروفايل جذاب، عكس پروفايل چ، عكس پروفايل چشم وابرو مشكي، عكس پروفايل چهار نفر، عكس پروفايل ح، عكس حال كردن با زن 30 ساله، عكس حيوانات زيبا، عكس حامد زماني و همسرش messi، عكس حرم امام رضا، عكس حمام زنانه 1، عكس حاج قاسم سليماني، عكس حروف انگليسي، عكس حيوانات وحشي، عكس حادثه مكه، عكس حشري كننده، عكس حيوانات بامزه، عكس حضرت علي، عكس حيوانات music feature audio، عكس حيوانات، عكس حرم امام حسين، عكس حضرت محمد، عكس حسين مهري و همسرش، عكس حال كردن video، عكس حمام زنانه 5، عكس حيوانات وحشي video، عكس پروفايل خ، عكس پروفايل خنده دار، عكس پروفايل خاص، عكس پروفايل د، عكس پروفايل دختران، عكس پروفايل در مورد مردم ازاري، عكس پروفايل دل نوشته، عكس پروفايل دخترا، عكس پروفايل دختر بد حجاب، عكس پروفايل دختر نوجوان، عكس پروفايل دختران خيابان فرشته، عكس پروفايل دخترونه وايبر، عكس پروفايل دختر بچه ها، عكس پروفايل دختر در فيلم بوك، عكس پروفايل دختران ايراني، عكس پروفايل ذ، عكس ذختران بد حجابي در ايران mba، عكس ذكر ايام هفته، عكس ذن ومرد لخت، عكس ذختر ايراني، عكس ذرت مكزيكي، عكس ذره بين، عكس ذوالفقار، عكس ذبح انسان، عكس ذكرياي رازي، عكس ذولجناح، عكس ذوالجناح، عكس ذنان لختى، عكس ذكر روز شنبه، عكس ذن سينهبزرگ، عكس ذهره، عكس ذختر عرب، عكس ذ كر، عكس ذختر، عكس ذرت، عكس ذكر روز چهارشنبه، عكس پروفايل ر، عكس رابطه جنسي زن و مرد video، عكس روش هاي كون كردن dna، عكس رهبر خامنه اي، عكس رونالدو، عكس رندي ارتن در هنگام جلق69، عكس رابعه اسكويي، عكس رامبد جوان و همسرش، عكس روابط جنسي iran، عكس روشهاي تصاوير اميزش جنسي k17، عكس رمانتيك، عكس رنگ موي نسكافه اي، عكس رهبري، عكس روز، عكس رونالدو زن وشوهر روي تخت خواب 2نفره، عكس رونالدو و دوست دخترش، عكس روشهاي آميزش video، عكس رونالدو و همسرش، عكس رضا رويگري و همسرش، عكس رهبر، عكس رابطه جنسي زن و مرد بهترين شكلimage، عكس پروفايل ز، عكس پروفايل زمستاني، عكس پروفايل زيبا دختر پنهان، عكس پروفايل زيبا دختر نوشته، عكس پروفايل ژ، عكس ژله هاي زيباترين، عكس ژست دختر عاشقانه، عكس ژاله صادقيان، عكس ژله تزريقي، عكس ژله خورده شيشه hookah، عكس ژيمناستيك نوجوانان خوشگل، عكس ژيلا صادقي، عكس ژيميناستيك، عكس ژيله مردانه، عكس ژله تصويري، عكس ژست هاي جديد عروس داماد، عكس ژاپني18، عكس ژيمناستيك زنان، عكس ژله بستني ice، عكس ژاوي، عكس ژيمناستيك، عكس ژاكلين، عكس ژاله كاظمي، عكس ژله، عكس ژله بستني رولي، عكس پروفايل س، عكس پروفايل سايت هاي روانشناسي، عكس پروفايل ش، عكس پروفايل شهادت امام رضا، عكس پروفايل شاد و زيبا، عكس پروفايل شب يلدا، عكس پروفايل شكيرا، عكس پروفايل شاد، عكس پروفايل ص، عكس صدف طاهريان، عكس صبح بخير، عكس صحنه هاي كردني windows live، عكس صبا تاجيك قبل از عمل، عكس صبحانه سنتي ايراني، عكس صفحه زمينه، عكس صندلي لهستاني، عكس صدام حسين، عكس صورت عروس، عكس صلوات، عكس صمد ممد، عكس صحنه 3 كسي، عكس صدف ومرواريد، عكس صليب، عكس صحنه دار، عكس صبحانه، عكس صبا تاجيك 92، عكس صورت، عكس صبح بخير عاشقانه، عكس صبح بخير زيبايي، عكس پروفايل ض، عكس ضرب وشتم آزاده نامداري، عكس ضريح امام حسين، عكس ضد دختر 92، عكس ضايع شدن رونالدو، عكس ضمير ناخودآگاه، عكس ضامن آهو، عكس ضرغام اسماعيل، عكس ضريح حضرت ابالفضل، عكس ضد پرسپوليس، عكس ضبط ماشين، عكس ضد استقلالي، عكس ضرب المثل farsi، عكس ضد استقلال، عكس ضريح امام رضا، عكس ضد دختران، عكس ضد پسر، عكس ضد حال، عكس ضد نور، عكس ضد دختر، عكس ضريح جديد امام حسين، عكس پروفايل ط، عكس طبيعت با كيفيت بالا، عكس طنز خنده دار، عكس طوطي هاي زيبا، عكس طبيعت زيبا، عكس طلا و جواهرات، عكس طرح جابربن حيان، عكس طبيعت شمال ايران، عكس طناز طباطبايي، عكس طراحي ناخن، عكس طبيعت photo gallery، عكس طبيعت، عكس طاووس، عكس طراحي با مداد، عكس طوطي برزيلي، عكس طنز جديد، عكس طنز، عكس طبيعت video، عكس طبيعت بهار، عكس طوطي، عكس طنز 18، عكس پروفايل ظ، عكس ظهور حضرت مهدي، عكس ظروف كريستال چك، عكس ظريف با اشتون، عكس ظبط پايونر ايران، عكس ظرف سفالي قديمي، عكس ظروف پلاستيكي، عكس ظروف شيشه اي، عكس ظروف اركوپال، عكس ظروف چيني، عكس ظهور امام زمان در 2012، عكس ظروف آكروپال، عكس ظريف و همسرش، عكس ظريف وزير، عكس ظرف يكبار مصرف، عكس ظرف اركوپال، عكس ظروف استيل، عكس ظريف، عكس ظروف كريستال، عكس ظهور، عكس ظريف و كري، عكس پروفايل ع، عكس پروفايل عيد قربان، عكس پروفايل عروس و داماد، عكس پروفايل غ، عكس پروفايل غمگينو گرفتگي، عكس پروفايل ف، عكس پروفايل فانتزي، عكس پروفايل فهش دادن، عكس پروفايل فصل امتحانات دخترانه فانتزي، زيبا ترين عكس پروفايل فيس، بهترين عكس پروفايل فيس بوك، عكس پروفايل ق، عكس پروفايل قبر، عكس پروفايل قلب، عكس پروفايل ك، عكس پروفايل كارتوني عاشقانه، عكس پروفايل گ، عكس پروفايل گل، عكس پروفايل ل، عكس پروفايل لاين، عكس پروفايل م، عكس پروفايل متولد مهر، عكس پروفايل مادر واتساپ براي، عكس پروفايل متن دار، عكس پروفايل ماه محرم، عكس پروفايل مفهومي، عكس پروفايل معنيدار، عكس پروفايل مذهبي، عكس پروفايل مرد، عكس پروفايل ماه عسل، عكس پروفايل ن، عكس پروفايل نوشته، عكس پروفايل و، عكس پروفايل وايبر، عكس پروفايل واتساب بانمك، عكس پروفايل واتساپ عاشقانه، عكس پروفايل واتساپ بازيگران، عكس پروفايل واتساپ مادرانه شبكه، عكس پروفايل واتساپ قراني نبض، عكس پروفايل ه، عكس پروفايل همراه متن، عكس پروفايل ي، عكس پروفايل يلدا، عكس antonia خواننده زن خارجي، عكس ariana grande، عكس armin 2afm، عكس angry birds جديد، عكس alexis tegzas 2014، عكس avengers 2، عكس adele و همسرش، عكس azam نوريان، عكس assassins creed، عكس asa butterfield، عكس andrew lincoln، عكس arka sokaklar، عكس allta ocean، عكس angry bird، عكس ak-47، عكس appl، عكس afg، عكس alexis، عكس acs، عكس a، عكس پروفايل b، عكس batman arkham knight، عكس background love، عكس bmw x6، عكس burcu kara، عكس ben10، عكس bad boy، عكس background، عكس brats، عكس britney، عكس baby، عكس bmw، عكس behind، عكس bratz، عكس bmv، عكس bjj، عكس batman، عكس bbc، عكس boy، عكس bmw 630i، عكس bmw 8i، عكس پروفايل c، عكس clip ارضا شدن زن، عكس clash of clans، عكس ckhk goj، عكس comerica، عكس card phone گوشي، عكس cara delevingne، عكس christina aguilera، عكس calvin harris، عكس call of duty، عكس cos، عكس camera، عكس close، عكس cdfh، عكس cd، عكس cr7، عكس پروفايل d، عكس drew seeley، عكس desktop، عكس dina meyer، عكس dragon، عكس dna، عكس dv، عكس پروفايل e، عكس emo love، عكس emma watson، عكس evenement، عكس ebru polat، عكس emo girl، عكس emir، عكس emo، عكس f14عكس هاي زيبايي از، عكس find گل شيفته فراهاني، عكس full hd براي دسكتاب، عكس film welcome back، عكس free image hosting، عكس frozen، عكس facebook افلام، عكس family، عكس fennel، عكس facebook، عكس fh 12، عكس funny براي دسكتاب، عكس flower، عكس farsi، عكس full hd، عكس f4، عكس fun، عكس funny، عكس fh، عكس پروفايل g، عكس girls بدون شرت و كرست، عكس goglleكون هاي برهنه دختر هاي ايراني، عكس googleبيوكرافى يشيم بازيكر سريال كل لاله، عكس gloria در فيلم كيميا، عكس google گوگل، عكس good morning، عكس galaxy s4، عكس green ch در كريسمس، عكس god of war، عكس girly، m، عكس gta 9، عكس gta5، عكس girl، عكس galaxy yang، عكس go pro، عكس galaxy s3، عكس gif، عكس good bye، عكس google، عكس gta v، عكس hd جديدترين از دختران، عكس hdاز قاره ي آمريكا، عكس hd wallpapers، عكس hot ساپورت، عكس hello kitty، عكس hd رونالدو، عكس hala madrid، عكس hdri maps، عكس hd براي گوشي، عكس hazal kaya، عكس home line، عكس hd سه بعدي، عكس hd از طبيعت زيبا، عكس hd جاده، عكس hd، عكس hdr، عكس hot، عكس hd ماشين، عكس hd منظره، عكس پروفايل i، عكس images دختران در حال دادن، عكس iran، عكس i love you، عكس ic feature audio، عكس iphone6، عكس iggy azalea، عكس iran tehran، عكس images دختران برهنه، عكس i phone6+، عكس injustice، عكس images زنان در حال لذت، عكس ic at mega 16، عكس iran hot، عكس image، عكس iud، عكس i love you reed، عكس i love you red، عكس images مردان در حال لذت، عكس images دختران در حال ك دادن، عكس پروفايل j، عكس jennifer lopez، عكس justin bieber، عكس ؟jpg دختر، عكس jiu-jitsu، عكس jung yong suk، عكس jojo، عكس jj، عكس j5، عكس jpg، عكس پروفايل k، عكس knauf نماينده شركت كناف، عكس kos kir irani، عكس koenigsegg agera، عكس kim hyun joong، عكس kongregate، عكس kiss، عكس katy perry، عكس kissing، عكس koenigsegg، عكس kitty، عكس khafan، عكس kardan، عكس kos، عكس kesha، عكس kon، عكس kir، عكس kis، عكس k، عكس پروفايل l، عكس love، عكس love عكس 18 سال به بالا، عكس love عكس زن لخت video enhancer، عكس love عكس ومتن، عكس low key lighting، عكس l90 جديد، عكس love poems، عكس launch time، عكس l زورو، عكس love خفن، عكس love عكس 18، عكس love me، عكس love poetry، عكس love دختر، عكس liam، عكس long، عكس love متحرك، عكس love جديد، عكس l، عكس love عكس زن لخت video، عكس music feature audio، عكس mvm315صندوقدار، عكس medal of honor warfighter، عكس mvm 315، عكس mp3 سه بعدي، عكس mعاشقانه، عكس mihanblog، عكس mickey mouse، عكس marry soy yo، عكس minka kelly، عكس melanie، عكس miss you، عكس messi، عكس mwm 110، عكس mango، عكس mvm550، عكس m، عكس mvm x33، عكس m&s، عكس music feature audio داستان 3كسي با خواهر زن، عكس nice girl، عكس no love، عكس neymar، عكس nojv، عكس nicole، عكس note 3، عكس nancy، عكس nba، عكس na، عكس n، عكس پروفايل o، عكس omar borkan biography، عكس one direction، عكس otila moran، عكس opg، عكس ove، عكس omar borkan، عكس ok، عكس پروفايل p، عكس photon باسن بزرگ خانمها، عكس photo sharing، عكس profile زيبا، عكس photo gallery، عكس photon واژن زشت، عكس prespective، عكس paris hilton، عكس petek dincoz، عكس peykan sport، عكس photo آلاچيق، عكس pitbull، عكس prunes، عكس profile، عكس photo sharing sites، عكس pou، عكس pele، عكس pmt، عكس pvc، عكس peykan، عكس photo sharing photo gallery، عكس پروفايل q، عكس rodrigo gomes simoni، عكس resident evil 6، عكس raja قطارهاي، عكس ryan guzman، عكس ronaldo 2oo9، عكس rihanna، عكس rap، عكس ronaldo، عكس r، عكس search شهوتي كردن زن، عكس shahvani گاي يدن، عكس search تصاوير كوس وكون دادن دختران، عكس search پرده بكارت، عكس search عكس گلشيفته فراهاني در هاليوود، عكس search سايت قسمت هاي سانسور نشده دونگي، عكس search محوطه سازي ويلا، عكس sex pistols، عكس search زنا شويي، عكس search حضرت ابوالفضل، عكس search سايت رهبري، عكس search گل شيفته فراهاني، عكس sex offenders، عكس s e k 30، عكس search كون زن لخت ولول زن لخت، عكس search رابطه زن وشوهر، عكس search عكس بازيگران سريال عشق ممنوع، عكس sxsi، عكس sonata، عكس sxi، عكس پروفايل t، عكس tohiعكس تهى با دوس دخترش، عكس taylor swift، عكس top nop، عكس thank you، عكس the end، عكس tinypic، عكس tm bax، عكس tangled، عكس thanks، عكس tatu، عكس tohi، عكس tattoo، عكس tarkan، عكس tehran، عكس top، عكس پروفايل u، عكس uharhki، عكس uk، عكس پروفايل v، عكس video خواننده زن خارجي، عكس videoهاي عروسي علي دايي، عكس video پخش زنده از حرم امام حسين، عكس video hosting، عكس very nice، عكس video، عكس vga، عكس v5، عكس video پخش زنده از حرم امام رضا، عكس پروفايل w، عكس wwwfunnetسوپر آمريكاي لاتين، عكس wallpaper، عكس welcome، عكس winx club، عكس woman hot، عكس wrxdf، عكس win xp، عكس women، عكس wow، عكس wwe، عكس winx، عكس woman، عكس پروفايل x، عكس xxxl hoodies، عكس x3 ماشين 2016، عكس xbox 360، عكس x-elementz، عكس xs xs xs، عكس xxy، عكس xlxx six، عكس xxi، عكس xxxl، عكس xbox one، عكس x3 2016 واقعي ترين، عكس xx، عكس x33، عكس xbox، عكس x، عكس x60، عكس xkc، عكس x6، عكس x3، عكس پروفايل y، عكس youtube نبش قبر صدام، عكس yahoo، عكس yas، عكس zed bazi، عكس zayn malik، عكس zoro، عكس z، عكس پروفايل &، يلوبلاگ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۱۰:۴۴:۲۵ توسط:عابد موضوع:

اشكالي داره همسرم شير منو بخوره؟

اشكالي داره همسرم شير منو بخوره؟

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳ ق.ظ

سلام خسته نباشيد

ميخاستم بدونم من كه الان بچه شير ميدم وقتي كه با همسرم نزديكي دارم

اگه همسرم شيرمو بخورند...

آيا اشكالي داره؟ از نظر شرعي حرامه و گناه محسوب ميشه؟

خيلي ممنون...پاسخ :
سلام
نظر مراجع تقليد در مورد حكم خوردن شير همسر به نقل از تبيان :

آية الله اراكي(ره):           

دليلي بر منع نداريم.        

(استفتائات، ص 199 س 2)

 

آية الله بهجت(ره):           

براي غير كودك شيرخوار حرام است.           

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آية الله تبريزي(ره):          

در صورتي كه به تغذيه طفل شيرخوار مضرّ نباشد و باعث كمبود شير براي وي نشود مانعي ندارد و الله العالم           

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آية الله خامنه اي(دام ظله):          

اشكال ندارد.      

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آية الله خويي(ره):           

في نفسه اشكال ندارد.   

(استفتائات، موسسه احياء آثار الامام  الخوئي/1381، اول، ص 334، س 1100)

 

آية الله سيستاني(دام ظلّه):        

بنابر احتياط واجب جائز نيست.      

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آية الله فاصل لنكراني(ره): 

في نفسه حرام نيست.   

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آية الله مكارم شيرازي(دام ظلّه):    

اشكالي ندارد.    

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آية الله نوري همداني(دام ظلّه):    

خوردن شير زن جهت معالجه اشكال ندارد و در غير معالجه جايز است ولي احتياط آن است كه چنين كاري انجام  ندهند.       

(هزار و يك مساله فقهي، مهدي موعود (عج) 1383، دوم،ج 2، ص 174، س 587)

 

 

چند نكته :

1 - اگه سوالي در مورد انتخاب همسر ، مسائل جنسي و رفتاري دوران عقد ، روابط زناشويي و ... داريد مي تونيد از طريق صفحه ي ارسال سوال بپرسيد .

2 - از دو بخش موضوعات در ستون سمت چپ هم بازديد بفرمائيد. در اين وبلاگ بيش از 6500  مقاله و سوال و جواب با موضوعات فوق و ... وجود داره . 

3 - از طريق بخش جستجو ( ستون سمت چپ ) مي تونيد به طور دقيق تر به دنبال موضوعات دلخواه تون باشيد . پيشنهاد بنده اينه كه سعي بفرمائيد جستجوهاي شما تك كلمه اي باشه .

موفق باشيد

برچسب: خوردن شير همسر، داستان سكسي2016، دانلود فيلم سوپر، فيلم سكسي، فيلم سكس، دانلود سكس، دانلود سوپر، روش ساك زدن، ساك زدن، كير خوردن، كير كردن تو كوس، كير كردن تو دختر، تصاوير سكسي2016، برترين تصاوير سكسي، زيباترين تصاوير سكسي، روش هاي سكسي جديد، سكس عاشقانه، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۱۷:۵۲ توسط:عابد موضوع:

مردان از چه راه هاي تحريك ميشن؟

سلام

تحريك مردان فقط در آلتشونه؟؟ يعني با لمس و اينا تحريك نميشن؟ بازي با موهاي سر يا سينشون، تحريكشون نميكنه؟ حرفاي عاشقونه تحريكشون نميكنه؟

يه سواله ديگه هم كه هميشه داشتم اينه كه، آقايون معاشقه ي قبل از رابطه رو فقط بخاطر تحريك خانمشون انجام ميدن؟؟؟ يعني خودشون هيچ لذتي نميبرن؟ فقط واسه اينكه خانم تحريك بشه انجام ميدن؟؟؟ يعني از خداشونه كه خانم معاشقه نخواد و زودتر برن سر اصل كاري؟ يا شما آقايون هم از لمس بدن زن و ... لذت ميبريد؟ يا فقط دخول رو ميخواييد. و فقط از دخول لذت ميبريد؟؟؟ ممنون ميشم پاسخم رو بديد.


پ


برچسب: حريك زن،تحريك مردان،تقويت زندگي،زناشويي ، معاشقه،سكس،ساك زدن،روش ساك زدن،اموزش ساك زدن،خوردن كير،داستان سكسي،جديدترين داستان سكسي،تحريك سكسي زن،تحريك سكسي دختر ، تحريك جنسي دختر،ارضا كردن زن،ارضا كردن دختر،ارضا كردن مرد،پستان سايز85،روش هاي تحريك زن،روش هاي تحريك مرد،روش هاي تحريك جنسي،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۲:۵۷ توسط:عابد موضوع:

دخول

دخول در رابطه زناشويي (انواع پوزيشن زناشويي)

دخول عبارت است از ورود آلت تناسلي مرد در واژن زن به منظور برقراري رابطه جنسي. روش هاي مختلفي براي دخول به منظور برقراري رابطه جنسي زوجين وجود دارد. در اين مطلب روشهاي دخول (روشهاي نزديكي زوجين - انواع پوزيشن زناشويي) توضيح داده مي شود كه زوجين به منظور داشتن رابطه جنسي بهتر روش مورد نظر خود را انتخاب كنند.

طبيعي است كه بعضي از روش هاي دخول (روش هاي نزديكي زوجين) ممكن است براي برخي از خانم ها دردآور و باشد و بعضي از روش هاي دخول لذت بيشتري داشته باشد.

آشنايي زوجين  با روش هاي دخول مي تواند از دخول دردناك جلوگيري كند


برچسب: دخول، سكس كون، اموش سكس، سكس در شب زفاف، تصاوير سكسي، داستان سكسي، دانلود سكسي2016، داستان سكسي2016، تصاوير سكس2016، دانلود فيلم سكس جديد2016، اموش سكس، كتاب عشق شيرين، سكس خفن، دانلود فيلم اموزش سكس، سكس از كون، سوپر ايراني 2016 جديد، جديدن فيلم سكسي، سوپر2016، فيلم سوپر2016، تصاوير كوس، تصاوير كير، تصاوير سكسي2016، زيباترين تصاوير سكسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۵۳:۲۲ توسط:عابد موضوع: