طراحي سايت

 نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

بوي عشق

خاطرم نيست تو از باراني يا از نسيم


هر چه هستي


گذرا نيست هوايت


بوِِِِِِِِِِِِِِيِِِِِـت


فقط آهسته بگو


با دلم مي مانيبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۴۹ توسط:عابد موضوع:

نفس هاي اخر

آن قــدر بــالا نــرفتـه ام كـه پـاهـايـــم بلــرزد ،

 

                        پسـت و مقـامــي هـــم نـدارم كــه نگـــران از دست دادنـش بـاشـم ،               

 

از اين دنيا تنهــا كمـي اكسيــژن مـي خـواهــم !

 

و دستمـالــي بــراي سـرفـه هـايــم !

 

عقــربـه هـاي سـاعـت كـه بـايستـنــــــد ،

 

مــن هـــم مــي روم ...برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۴۹ توسط:عابد موضوع:

تنهاترين تنها

 

بـارون مـيـباره و دوبـاره تــو رو پـيـشـم ميـبـيـنـم

 

اشـك تــو چــشمـام حـلقـه مـيشـه دوبـاره تـنهـا مـيشـيـنـم

 

ديـگـه فـقـط آرزومــه بـارون بـباره رو تـنـم

 

رو سنگ قـبـرم بـنــويــس تـنهـاتـريـن تـنهـا مـنـم

( سلطان احساس)برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۴۸ توسط:عابد موضوع:

سرنوشت زندگي

 

دلــــم بـه حـــال پســــرك ســوخـــت كــه وقـتي گفـتـــم

 

 كفشـــهايــم را خـــوب واكـــس بــزن...

 

گفـــت :

 

ميــخواهي، مثــل ســـرنـوشــتم بـرايــت ســياهـــش ميــكنــم...برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۴۸ توسط:عابد موضوع:

دنياي ساكت

 چــه دنـياي ســاكـتـي!

ديگـــر صـــداي تـپـش قـلـبهــا غـــوغــا نمــيكنـد،

بـي گمـــان هـمـه شكستــه انـد!برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۴۶ توسط:عابد موضوع: