طراحي سايت

 نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

رفيق نيمه راه

مي دونـي . . . ؟

 

بايـد بفـهـمي وقـتي دلــت مي گــيره ...

 

تنـهــايي !

 

بايـد يـاد بـگيــري از هـيــچ كــس تــوقـع نــداشتـه بـاشي !

 

بايــد عــادت كنـي كـه بـا كـسي درد دل نـكنـي !

 

بايـد دركــ كـني كـه هـر كـس مـشكـلات خـودشــو داره !

 

بايـد بفـهـمي وقـتي

  

نـاراحـتي ...دلـتـنگي ...يـا بـي حــوصـلـه اي ...

 

هـيــچ كـس حـوصـلـه ي تــو رو نـداره !

 

ديگـه بايـد فهــميـده بـاشي هــمـه رفـيــقِ وقـتـاي خـوشي انـد ! برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۳۶ توسط:عابد موضوع:

درتنهايي خود

 

درتنهايي خود لحظه ها را برايت گريه كردم

در بي كسيم براي تو كه همه كسم بودي گريه كردم

در حال خنديدن بودم كه به ياد خنده هاي سرد و تلخت گريه كردم

در حين دويدن در كوچه هاي زندگي بودم كه ناگاه به ياد لحظه هايي كه بودي و اكنون نيستي ايستادم و آرام گريه كردم

ولي اكنون مي خندم آري ميخندم به تمام لحظه هاي بچگانه اي كه به خاطرت اشك هايم را قرباني كردم…

 

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۳۰ توسط:عابد موضوع:

عاشق تنها

  مـنـي كـه آســمــان را تـنـهــا بـه خـاطــر آبـي چـشـمــان تــو دوسـت داشـتـم   آن مـني كـه تــو را عـاشـقـي تـنـهـا و خسـتـه مـي پـنـداشـتـم . . .   اكــنـون بـه وسـعـت سـيـاهــي دل تـمــام آدمــهـاي بـي احـسـاس ،   از آسـمــان مـتـنـفــرم . . . !   زيــرا ديـگــر چـشـمــانـت دلـيـل زنــدگـيـم نـيـســت . . .   و ديـگـر تــو نـيـسـتـي كـه بـه عـشـق داشـتـن تــو زنـدگي كـنـم . . .    مـيــروم تـا حـســرت امــروز را در تـصــويــر فـــردايـت بـبـيـنـي ،   و آن روز اســت كـه خــواهـي فـهـمـيـد ، عـشـق يـعـني چـه . . .   و آن زمــان اســت كـه درك خــواهي كــرد ،   دوستت دارم "    چــه جـمـلـه ي بـا مـعـنـاييـسـت  . . . !   آن ســاعــت و دقـيـقــه اســت ، بـه جـاي آنـكـه بـه مــن بـخـنــدي . . .   بـه حـــال و روز خــــــــودت خــواهي خـنـديــد !

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۲۷ توسط:عابد موضوع:

هـوا كـه سـرد مـيـشـه

اصـن هـوا كـه سـرد مـيـشـه


 يـنـي بـايـد يـكـيـو داشـتـه بـاشـي كـه بـغـلـش كـنـي،


 وگـرنـه هـوا مـرض نـداره كـه الـكـي سـرد شـه!!!

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۲۶ توسط:عابد موضوع:

فرشته اسماني

 

دنـيايــت پــر بــود از فـــرشــتـه هــايـي كـه پــــرواز مي كــردنـد ...

 

و تــو گـفـتي كـه اگــر فــرشـته نيـستيـم پــرواز را آدمــانه يـاد مي گـيـريـم ...

 

و تــو هـــر روز مـــرا بـالاي بـام خـيـــال مي بــردي ...

 

و مــن و تـــو مــا مي شــديـم و بـا گـــذر از راه خـيال پـــرواز را تـمــرين مي كـرديـم ...

 

تــو بي بـال مي پـــريـدي ... ولـي مــن ...؟

 

! تـــو شــده بــودي بـال هــايـم بــراي پــرواز ...

 

ولي حــالا دنـيايـت

 

شــده كـلاغي كـه بـال دارد ...

 

و نـمي پــرد و صــداي قــار قــارش فـقـط گــوش هــا را كــر مي كـنـد ...برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۱۹ توسط:عابد موضوع: