طراحي سايت

 نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

حقيقت تلخ

  

وفــــاداري ؟   خـــــــدا بيامرزتـــــش !!

 

صداقــــت ؟    يـــادش گـــــرامي بـاد !!

 

غيـــــــرت ؟    ب احتـرامش چند لحظه سكـــوت !!

 

معــــــرفت ؟   يابنــــــــــده پـــــاداش مي گيرد !!!!!!

 

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۱۶ توسط:عابد موضوع:

قيمت من به قيمت خود خداست !

 

نـــه مـــن جـــا نـــمـانــدہ ام !

 

تـــنـهـا زمـــانــي قــــدري  از مــن جــلـوتــر اســت . . .

 

نــه مــن تــنـهــا نــيـسـتـم !

 

فــقـط قـــدي بـــدون او بــايــد زنـــدگـي ڪــنـم . . .

 

نــه مـــن خــسـتــہ نــشــدہ ام !

 

بـلـكــي خــسـتـگــي دلـــش مـيـخــواهــد ڪــمي بــا مــن بــاشـد . . .

 

نــه مــن نــيـافــتـادہ ام !

 

فــقـط افــتــادن را خـــواســتــم تـــجــــربــہ ڪــنـم . . .

 

نــہ نــہ نــہ مـــن بـــيـراہ نــــرفــتـہ ام و مــيــدانــم بــيـراہ نــيـســت ،

 

ڪـــه اگــر بــود خــدا گــم مــيـشــد !

 

مــن حــته ديـــدہ ام خــدا گــوش خــوابــانــدہ اسـت تــا صــداي مـرا بشـنـود

 

اصــلا خــدا درد را بــہ مــن داد تـا هــر وقــت گـم شــدم بـاز خــدا را پـيـدا ڪـنـم . . .

 

نــرسيـــدہ هــايـم . . . نــداشــتـہ هــايـم

 

فــقـط و فـقـط بــراي حــفـظ داشــتـہ هــاي مــن اســت . . .

 

پـــرنــدہ آزاد قـــدر پــــــرواز را نــمي دانــد !

 

پـــرنـدہ آزاد خــواب شــيـريــن پـــرواز را در قــفـس هــرگــز نـمـيـبـيـنـد . . .

 

پـــرنــدہ آزاد نــگاہ طمـعـڪــار گـربـه  خــانـگي دخـتـر هــمسـايــه را نـمـيشـناسـد !

 

مــن . . . اصــلا . . . هــرگــز . . .

 

بـــه  نــداشــتـن عـــادت نــڪــردہ ام و نــمـيــخـواهــم بـڪــنـم . . .

 

خـــدا ڪــه  بــاشــد هــمــہ چـــيـز هــسـت !

 

خـــداي مــن خـــاص اســـت !

 

خـــودم آنـــرا ســـاخــتـہ ام بــا تـــمـام وجـــودم . . .

 

خـــداي مــن بــيـراهــہ را بــرايــم راہ مــيـڪــنـد

 

او مــرا امــتـحــان نـمـيـڪــنـد . . . تــنـبـيــہ هــم نـه . . . !

 

خـــداے مــن تــنـهــا بــا مــن عــشـق بــازي مـيـڪــند . . .

 

هــر ڪــس بــه خــدا عــاشــق شــود خـــدا عــاشـق او مـيـشــود ،

 

هــر ڪــي خـــدا عــاشــق او بـشــود ، خــدا خــونـبـهــايــش ميـشــود . . . !

 

قــيـمــت مــن بــہ قــيـمــت خــود خــداسـت !

 

اگــر ڪــسي هــسـت بــهــاي مـــرا بــپـردازد ، مــن خــودم را مــيـفــروشـم . . . !برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۱۶ توسط:عابد موضوع:

عشق دنياي مجازي

 

دنــيـاي مــجــازي جــايـيـه كـه وقـتـي . . .

 

كـسي كـه دوسـتـش داري ازت مــيـپـرســه : خــوبـي؟؟ :)

 

مـيـگي : خــوبـم مــرسـي!! :(

 

اما اون نه مـيـتـونه بـغـض گلوتو بـبـيـنـه ، نـه ميـتـونه چشاي خـيـس تـو بـبـيـنه !

 

نـه دســتـاي لــرزونـت رو . . . !

 

حـتي نـمـيـتـونـه دلـتـنـگـيـتـو حـــس كـنـه . . . !

 

بـعـد هــم بـا خــيـال راحــت مـيــره كـه بـا يـكي ديـگـه چــت كـنـه . . .برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۱۴ توسط:عابد موضوع:

ﺑــﺎ ﮔﺮگ هــﺎ ﺩﻭﺳــﺘـﯽ ﮐـــﻦ !

 

 

ﺑــﺎ ﮔﺮگ هــﺎ ﺩﻭﺳــﺘـﯽ ﮐـــﻦ !

 

ﭼـــﻮﻥ ﺗــﺎ ﮔــﺮﺳﻨــﻪ ﻧـﺸــﻮﻧـﺪ ، ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . . .

 

ﻭﻟـﯽ ﺍﻧــﺴــﺎﻧــﻬـﺎ ﺗــﺎ ﺳــﯿـﺮ ﻣـﯿـﺸــﻮﻧـﺪ ، ﺧــﯿـﺎﻧــﺖ ﻣﯿـﮑـﻨـﻨـﺪ !

 

گـرگ بــاش . . . مــغـــرور . . .

 

مـيـخــواي خــنـجـري بــزني از رو بــه رو بـــــزن !

 

مــثـل گــرگ تــعـصــب داشــتـه بـاش ،

 

مـثـل گـرگ حـتي بـه شــيـر هـم رحـــم نـكـن !

 

مــثـل گــرگ رو در رو حــق بـگـيــر ، بـه مــانـنـد گـرگ بـاش دشمـن را بــدر !

 

در بــرابــر سـگ هـاي ولگــرد بـي تــفـاوت بـاش ،

 

آن هــا بـا پــارس كــردن هـاي بيـهــوده زنــده انـد . . .

 

گـرگ بـاش . . . زوزه ي گـرگ از تـنـهـايـســـت . . .

 

ولـي گــرگـهــا دسـتـه جـمـعي زوزه مـيـكـشـنـد . . .

 

در دنــيـاي گــرگـهــا اعــتـمــــاد يـعـنــي مـــرگـــ . . . .

 

بـا هـمـه بـاش امـــا تـنـهــا . . . !برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۱۳ توسط:عابد موضوع:

ﺭﻭﯼ ﺍﺣﺴــﺎﺳــﻢ ﭘــﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾــﺪ

  

 

آهاي اونايي كه...

 

دست تو دست عشقتون خوشبخت زندگي مي كنين

 

اونايي كه الان با عشقتون خوشين

 

اونايي كه هر لحظه به عشقتون اس ام اس مي ديد و شاديــد

  

همش گوشيتون زنگ ميخوره و اس ام اس داريد...

  

هيچي...

 

((واسه اونايي كه الان تنهـان دعا كنيد...))

 

اونام مث شما يه روزي خوش بودن 

 

يه روزي عاشق و حالــا تنهان، گوشياشون رو ميزه...

  

همش به صفحه ش نگاه مي كنن 

  

گاهيم گوشياشونو خونه جا ميزارن 

 

و يادشون ميره اصلا گوشي هست!!

 

اين تنهاييه خيلي خطرناكـه دعا كن هيچكس مبتلا نشه 

 

دعاكن همه به اوني كه ميخوان برسن 

 

و باهاش بـــاشن تا آخر عمر... آمين

...برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۴۹:۰۱ توسط:عابد موضوع: